Viiekeelne Euroopa Liidu sõnastik E-raamat


Viiekeelne Euroopa Liidu sõnastik -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 1998
KIRJUTAJA:
ISBN: 4741231103127
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 3,72

SELGITUS:

Käesolev viiekeelne sõnastik koosneb kolmest osast: esimene esitab põhitermineid eesti, inglise, prantsuse, saksa ja soome keeles, teine EL tekstides tihti korduvaid termineid ning kolmas osa on indeks, mille numbrid viitavad teise osa keelenditele.Sõnastik aitab kaasa Euroopa õigusaktide ühtsele tõlkimisele. "Viiekeelne Euroopa Liidu sõnastik" on seni esimene temaatiline sõnaraamat, mida eesti ametnikud saavad kasutada Euroopa Liiduga ühinemisläbirääkimisi pidades.

...kijad ise, et luua uusi või täiendada olemasolevaid viiteid ... Eesti välisesindused | Välisministeerium ... . Tõlkesoovitused on esitatud mitmes, kuid mitte igas Euroopa Liidu ametlikus keeles. Juurdepääs IATE-le on tasuta. Sünonüümide sõnastik EU Vocabularies Euroopa Liit (lühend EL) on 28 Euroopa riiki ühendav majanduslik ja poliitiline liit.EL loodi 1. novembril 1993 Euroopa Liidu lepinguga (Maastrichti leping).. 1994. aasta 31. detsembri seisuga oli ELis 12 liikmesriiki: Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Luksemburg, Madalmaad, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Taani ja Ühendkuningriik. Sõnastik:Euroopa Liidu leping Mine: navigeerimiskast , ots ... PDF SÕNASTIK - Europa ... . Sõnastik:Euroopa Liidu leping Mine: navigeerimiskast , otsi Euroopa Liidu leping, lühendatult ELi leping, mida nimetatakse ka Maastrichti lepinguks, allkirjastati Maastrichtis 7. veebruaril 1992 ja jõustus 1. novembril 1993. Leping kujutas endast Euroopa integratsiooni uut järku ja pani aluse piirkonna poliitilisele lõimumisele. PRADO sõnastik. Euroopa Liidu Nõukogu PRADO sõnastik Turvaelementide ja üldisemalt turvadokumentidega seotud tehnilised terminid (tähestikulises järjestuses). PRADO sõnastik; PRADO sõnaraamat - Sageli kasutatavate terminite ja väljendite loetelu kõikides andmebaasi keeltes. PRADO sõnaraamat Vt. lisaks Euroopa Liidu ametlik infosait - Lehekülg annab põhjaliku ülevaate Euroopa Liidu toimimisest, selle institutsioonidest ja aktuaalsetest teemadest. Eesti EL nõukogu eesistumine 2017.aastal. Euroopa Liidu Nõukogu tööd juhivad kokkulepitud graafiku alusel kuuekuuliste perioodidena kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. 1. jaanuaril 1995 viis Euroopa uudne dünaamilisus ja geopoliitilised muutused veel kolm riiki - Austria, Rootsi ja Soome liitumisele. Selleks ajaks oli Euroopa Liit seadnud uue sihi - luua ühisraha. 1999. aastal võeti euro kasutusele sularahata tehingutes ning kolm aastat hiljem tuli euro paberraha ja müntidena käibele 12 Euroopa Liidu riigis (eurotsoonis). Euroopa Liidu liikmesriik on Euroopa Liidu aluslepingutega ühinenud riik, millele laienevad kõik Euroopa Liidu liikmesusest tulenevad õigused ja kohustused.. Nüüdisajal on Euroopa Liidul 27 liikmesriiki. Viimasena ühines Euroopa Liiduga 1. juulil 2013 Horvaatia. Eesti kuulub Euroopa Liitu alates 1. maist 2004.. Liikmesriigid. Siin on loetletud kõik Euroopa Liidu liikmesriigid pärast ... Subsidiaarsuse põhimõte on määratletud Euroopa Liidu lepingu artiklis 5. Selle eesmärk on tagada otsuste tegemine võimalikult kodanike lähedal ning ELi tasandi meetmete õigustatuse kontrollimine, arvestades võimalikke samaväärseid riigi, piirkonna ja kohaliku tasandi meetmeid. Teil on õigus taotleda teises Euroopa Liidu riigis varjupaika. Kaitse tagasisaatmise, väljasaatmise või väljaandmise korral. Teil on õigus kaitsele tagasisaatmise, väljasaatmise või väljaandmise vastu riigist, milles te elate. Seletav sõnastik I-VII Kokkuvõte 1-8 Sissejuhatus 1-8 Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem (ELi HKS) 4-6 ELi HKSi kasutus aastatel 2005-2012 (I ja II etapp) 7-8 ELi HKS alates aastast 2013 (III etapp) 9-11 Auditi ulatus ja lähenemisviis 12-86 Tähelepanekud Inglise-eesti majandussõnastik Sõnastik põhineb Marit ja Toomas Hin...