Matemaatika tabelid ja valemid põhikoolile E-raamat


Matemaatika tabelid ja valemid põhikoolile - Aivar Kauge pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 1999
KIRJUTAJA: Aivar Kauge
ISBN: 9789985213315
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 3,3

SELGITUS:

Väljaandes on tabelid arvude ruutude ja kuupide leidmiseks(nende abil saab leida ka arvudest ruut- ja kuupjuuri), tabelid nurga siinuse (koosinuse) ja tangensi (kootangensi) leidmiseks ning algarvude tabel.Valemite osa sisaldab põhikooli kursuse kõige olulisemaid valemeid ja põhimõisteid. Geomeetria valemite juurde on lisatud ka joonised.

...Protsentidega seotud valemid (PDF) - sobib kasutamiseks alates 7 ... Valemid - Matemaatika õppematerjal ... ... Tuletiste tabel. (PDF) - 11. klass ja 12. klass. Integreerimise põhivalemid. (PDF) - 12. klass. Powered by Create your own unique website with customizable templates ... Matemaatika testivihik põhikoolile Aavo Lind 2003. Valmistu iseseisvalt põhikooli matemaatika lõpueksamiks Hilja Afanasjeva 2008. Gümnaasiumi laia matemaatika õpik, I osa. Avaldised ja arvuhulgad. Võrrandid. Võrratused. Kersti Kaldm ... A. Kauge Matemaatika tabelid ja valemid põhikoolile, Avita ... ... . Avaldised ja arvuhulgad. Võrrandid. Võrratused. Kersti Kaldmäe, Anneli Kontson, Kärt Matiisen, Enno Pais ... Matemaatika ja füüsika. Valemid ning hüpoteesid Maido ... Valemid ja funktsioonid Riiklikku õppekava õpitulemused koostab etteantud andmestiku põhjal andmetabeli, sagedustabelid ja sobivat tüüpi diagrammid (tulp-, sektor- või joondiagrammi). tabelid.Deˇzifreeriti 20. saj. Neugenbaueri poolt. Aritmeetilised ja geomeetrilised progressioonid Summa ja uldliikme ar-¨ vutamise valemid. protsent¨ulesanded V˜orrandid ja v ˜orrandis ¨usteemid 1,2,3astmev˜orrandidja v ˜orrandis ¨usteemid Ruutv˜orrandi lahend x2+q = pxRightarrowx = p 2 +sqrt p2 4 −q Ruutjuure valem sqrta2 +r ≈ r ... P - ümbermõõt, S - pindala, a,b,c,d - küljed, d - diagonaal h - kõrgus, k - kesklõik P- põhja ümbermõõt, H - ruumilise kujundi kõrgus1 Sp- põhja pindala, Sk - külgpindala, S Matemaatika riigieksam: Matemaatika lõpueksam: Riigieksamite ajad 2012/2013 õ.a; Valemid; Gümnaasiumi eksamiülesanded - lahenduste, vastuste või ülesannetega; Ülesanded vastustega; Testiküsimused ; Gümnaasiumi eksamil nõutavad teadmised ja valemid. Reaalarvud ja avaldised; Lineaar-, ruut- ja murdvõrrandid ning võrratused; Vektor ... (sümbolid, valemid, graafikud, tabelid, diagrammid, tekst) mõistmist ja kasutamise oskust, Matemaatikapädevus hõlmab ka huvi matemaatika vastu, matemaatika sotsiaalse, kultuurilise ja personaalse tähenduse mõistmist ning IKT võimaluste kasutamise oskust. Ainekavas rõhutame viit erinevat matemaatilist üldpädevust. põhjendamise ja tõestamise oskust, samuti erinevate esitusviiside (sümbolid, valemid, graafikud, tabelid, diagrammid) mõistmise ja kasutamise oskust. Matemaatikapädevus hõlmab ka huvi matemaatika vastu, matemaatika sotsiaalse, kultuurilise ja personaalse Füüsika tabelid; Videod; Lingid; Füüsikalised andmed ja tähistused: File Size: 77 kb: File Type: docx: Download File. Füüsika valemid põhikoolile: File Size: 390 kb: File Type: doc: Download File. Füüsika valemid gümnaasiumile 1 (mehaanika) File Size: 32 kb: File Type: docx: Download File. Füüsika valemid gümnaasiumile 2 (elekter ... Vasakult sisukorrast saab valida matemaatika teema, mille kohta antakse põhimõisted, valemid ja lihtsaid näpunäiteid ülesannete lahendamiseks. Abimaterjalide koostamisel on kasutatud järgmisi matemaatikaõpikuid: Matemaatika 7. klassile. Koolibri, Tallinn 2006; Matemaatika 8. klassile. Koolibri, Tallinn 2000 ; Matemaatika 9. klassile. Autor: Karin Känd, Pärnu Ülejõe Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja. Sellelt leheküljelt leiab abi põhikooli õpilane, kellel pole parajasti käepärast matemaatika õpikut või käsiraamatut. Vasakult sisukorrast saab valida matemaatika teema, mille kohta antakse põhimõisted, valemid ja lihtsaid näpunäiteid ülesannete lahendamiseks. 1 Gümnaasiumi matemaatika kitsa kursuse õppe kirjeldus 1. Üldisi märkusi Gümnaasiumi matemaatika kitsa kursuse õppe korraldamisel tuleb lähtuda ainekavas märgitud kahest põhiseisukohast1: 1) kitsa kava läbimine võimaldab jätkata õpinguid alad...