Riigikohtu lahendid 1998 E-raamat


Riigikohtu lahendid 1998 -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU:
KIRJUTAJA:
ISBN:
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 12,38

SELGITUS:

Käesolev kogumik kujutab endast lahendite kogu, milles on avaldatud Riigikohtu 1997.a. otsused ja määrused.Lahendid on koondatud ühiste kaante vahele kolleegiumite kaupa.

...sukohti faktide ja väärtushinnangute defineerimisel, ajakirjandusvabaduse piiridest avaliku elu tegelase puhul ... PDF Tartu Ülikool Õigusteaduskond Kriminaalõiguse ... ... . • Korteriühistu nõudis kostjalt 1998. a juulist kuni detsembrini viivist maksete mittetähtaegse tasumise eest. Korteriühistu (endine elamuühistu Kaevur) kanti mittetulundusühistute ja ... Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsused asjades 3-1-1-46-15, 1-16-5213, 1‑17‑105, 1-16-6512 ja 1-17-5883 Nikolai Maimi päev: 100 aastat eestikeelset õigusteaduskonda Võlaõigusseadus IV. Riigikohtu halduskolleegium on varasemates lahendites (Riigikohtu halduskolleegiumi 18. veebruari 2002. aasta ... Lahendid | Eesti kohtud ... . Riigikohtu halduskolleegium on varasemates lahendites (Riigikohtu halduskolleegiumi 18. veebruari 2002. aasta otsus asjas nr 3-3-1-8-02, RT III 2002, 7, 61 ja 6. novembri 2002. aasta otsus asjas nr 3-3-1-62-02, RT III 2002, 30, 330) rõhutanud planeerimisotsuste omapära, nende ulatuslikku diskretsioonilisust. seadused, Riigikohtu lahendid ning Eesti õigusloome traditsioonile toetuv praktika. ... esitab Riigikogu otsuse eelnõuna oma ettepaneku Riigikohtu esimehe, Eesti Panga nõukogu esimehe, riigikontrolöri ja õiguskantsleri ametisse nimetamiseks (Riigikohtu esimehe ning ... ( RKPJKo 30.09.1998, 3-4-1-6-98, punkt II) ning võrdse kohtlemise ... Elatis ehk alimendid. Riigikohtu seisukohad. Soodne õigusabi. Hagi koostamine. Esindus kohtus. Võtke ühendust Claudius õigusbüroo juristiga! 53 477 636 Riigikohtu lahendid. See aga põhjustab juhatuse liikme lepingujärgse ... Riigikohtu tsiviilkolleegiumi arvates olemuselt sarnane käsunduslepingule, kus ... Tallinn: Juura 1998, lk 69. 6 RKTKo 3-2-1-39-05, p 14. 11 Samas tunnistas Liidu Ülemkohus eelnevalt viidatud lahendis, et juhatuse liikmed Tagaseljaotsuse tegemise lubatavuse kontroll Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 03.03.2014.a. määrus nr 3-2-1-5-14 Asjaolud Maakohus rahuldas tagaseljaotsusega hagi, kuna kostja ei ilmunud kohtuistungile. Kostja esitas kaja leides, et kostjale ega tema esindajale ei ole kohtukutset isiklikult allkirja vastu üleandmisega ega kohtuistungil kätte toimetatud. Riigikohtu lahendid panid haldusreformile punkti. Neljapäeval avaldatud riigikohtu lahenditega jõudis Eesti haldusterritoriaalne reform sisuliselt lõpule, sest sundühendamise vaidlustanud 17 valda said oma vaidlustusele vastuse. advokaat. haldus. haldusreform. kohus. vaidlus. Valitsus. Kohus. Evi Hindpere, Kinnisvarakool, kirjandus, õigusruum, pärimine, pärimisseadus, riigikohtu lahendid, seadused. Ma pole küll juriidilise kirjanduse fanaatik, kuid siiski süvenesin huviga Kinnisvarakooli poolt välja antud ning Evi Hindpere poolt kirjutatud raamatusse „Pärimine". See trükisoe materjal on heaks järjeks varasematele ... 2017. a jaanuar-veebruar Riigikohtu lahendid 02.03.2017 2017. a jaanuari ja veebruari kinnisvaraga seotud Riigikohtu lahenditest tõstame esile kolm lahendit, mis käsitlevad 1) kaasomaniku ostueesõigust, 2) ehitus- ja kasutusloa vaidlustamist ja 3) üürnikule parenduste hüvitamist pärast üürilepingu lõppemist. ( 5 ) Riigikohtu lahendid avaldatakse kohtumenetluse seadustes sätestatud vormis .Kohtulahendis nimetatud isikute nimesid , välja arvatud kohtunike nimesid , võib lahendi avaldamiseks esitamisel muuta või kasutada nime asemel initsiaale . § 12.Paberkandjal väljaantava Riigi Teataja annete ja artiklite numeratsioon Käesolev seaduseraamat on praktiline töövahend, kus lisaks seaduse tekstile on koostajad toonud paragrahvide all välja olulisemad Riigikohtu lahendid, kokku üle 700 otsuse. Selline raamat on suureks abiks õiguse vallas töötavatele inimestele ning ka tavakodanikele. Otsustest nähtub, kuidas võib sarnase juhtumi puhul tegutseda, millele toetuda. Euroopa kohtu lahendid II . 18,75 € Apollo Klubi hind: 17,81 ... Riigikohtu lahendid 1998 . 16,70 € Apollo Klubi hind: 15 ... Korteriühistute Koolituskeskuse lektor 1998. aastast. Aastatel 2010 ja 2012 ilmunud „Korteriühistu käsiraamatu" kaasautor. "Riigikohtu lahendid korteriühistu asjades 2012-2015" kaasautor. Ühistu juhtimine - suhtlemine ja konfliktide lahendamine Ülle Kalvik Tallinna Pedagoogikaülikool, sotsiaalteaduste Riigikohtu halduskolleegium koosseisus Tõnu Anton (eesistuja), Hele-Kai Remmel ja Harri Salmann vaatas 17. jaanuaril 2002 avalikul kohtuistungil läbi OÜ Rasmusson kassatsioonkaebuse Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi 28. septembri 2001. a otsuse peale haldusasjas nr II-3/283/01. Osalemine koolitusel "Euroopa Kohtu lahendid". Riigikohtu koolitusosakond, 27.veebruar 2015 Tallinn; ... 1994-1998 Univeristy of Tartu, B.A. R&D related managerial and administrative work. 2019−... Judicial Ethics Committee, member ......