Riigikohus 2000 E-raamat


Riigikohus 2000 -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2001
KIRJUTAJA:
ISBN: 4741231119784
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 6,41

SELGITUS:

Käesolev kogumik kujutab endast lahendite kogu, milles on avaldatud valik Riigikohtu 2000. a otsuseid ja määrusi.

...us-> kriminaalõigus (kriminaalasjad kuni 01 ... Riigikohus: igasugune ehitamine Natura alal ei ole ... ... .09.2002)-> Kriminaalmenetluse seadus-> kriminaalmenetluse seaduse oluline rikkumine AKKS § 39 lg 4 alusel; Kriminaalasja arutamine ringkonnakohtus ühe kohtualuse ... Riigikohus tegi novembri viimastel päevadel olulise otsuse, kus selgitas põhjalikult seda, kuidas tuleks Keskkonnaametil ja teistel haldusorganitel suhtuda inimtegevuse lubatavusse Natura 2000 võrgustikku kuuluvatel aladel. Riigikohus selgitas, et igasugust elupaiku ... Menetlustaotlused | Riigikohus ... . Riigikohus selgitas, et igasugust elupaiku mõjutavat tegevust ei saa tingimata välistada. Natura 2000 ala Kassari saarel. Foto: Erametsaliit. Riigikohus rahuldas täna maaomaniku kassatsioonkaebuse Keskkonnaameti peale vaidluses Natura alal suvila projekteerimise tingimuste üle. Halduskolleegium ei nõustunud Keskkonnaameti seisukohaga, et Natura alal ei tohi kaitstavat elupaika ehitamisega vähimalgi määral kahjustada. ... Suursaarte ja Tallinna vahel lendav Leedu lennufirma Transaviabaltika vaidles, kas riik peab põhjendama nõuet hankida lennuliikluseks hiljem kui 2000. aastal toodetud lennukeid, ent riigikohus ei võtnud kaebust aga menetlusse ning maanteeamet läheb hankega edasi. Suursaarte ja Tallinna vahel lendav Leedu lennufirma Transaviabaltika vaidles, kas riik peab põhjendama nõuet hankida lennuliikluseks hiljem kui 2000. aastal toodetud lennukeid, ent riigikohus ei võtnud kaebust aga menetlusse ning maanteeamet läheb hankega edasi. Riigikohus otsustas, et ringkonnakohtu seisukoht, et Natura hindamine oleks olnud nõutav üksnes juhul, kui ekspert oleks eelhindamise käigus tuvastanud olulise negatiivse mõju, on ekslik. ... "Natura 2000 linnuala hindamine viidi kõigile teadaolevatele andmetele tuginedes, sisu poolest korrektselt, kuid jäi esitamata keskkonnamõjude ... Riigikohus jättis Baltic Wind Energy kinnistud Natura 2000 nimekirja. Eesti uudised, Tuuleenergia - eteap November 27, 2012. BNS, 27.11.2012. Riigikohus jättis rahuldamata Saaremaa tuuleenergiaettevõtte OÜ Baltic Wind Energy kaebuse varasematele kohtuotsustele, milles ettevõte taotles valitsuse 2009. aasta 23. aprilli korralduse tühistamist osas, millega arvati Natura 2000 alade ... Artur Knjazev: riigikohus ütles selge "ei" vähemuse kiusamisele. Riigikohus lõi jõulude eel olulise pretsedendi äriühingu ja selle osaniku vahelises vaidluses, kus äriühing nõudis vähemusosanikult osanike vahel toimunud koosolekute korraldamise kulude hüvitamist, kirjutab advokaadibüroo COBALT advokaat Artur Knjazev. Riigikohus. Riigikohus on huvitatud isikuna mõistnud üksikisikut, kandidaati või erakonda ja leidnud, et kaebuse rahuldamise eelduseks on kaebuse esitaja õiguste rikkumine Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toiminguga (RKPJKo 21.03.2011, 3-4-1-4-11). Samas otsuses leiti, et täisealine Eesti kodanik saab kaheldamatult olla huvitatud isikuks (samas ... Kõrgeim kohus ehk Riigikohus asub Tartus. Eesti kohtusüsteemile pani seadusandliku aluse Asutav Kogu 15. juunil 1920 vastuvõetud põhiseaduse VI peatükk pealkirjaga "Kohtust". 28. juunil 1992 hakkas kehtima Eesti Vabariigi põhiseadus, mille kohaselt mõistab õigust üksnes kohus. Siiski on Riigikohus asunud seisukohale, et see keeld ei tähenda, et olemasolevaid tõendeid ei võiks üldse hinnata (Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 10. oktoobri 2000. a otsus asjas nr 3-1-1-85-00). Tsiviilasjades arvestab Riigikohus kassatsiooninõude põhjendatuse kontrollimisel vaid faktilisi asjaolusid, ... Riigikohus tühistas kohtute otsused ja rahuldas kaebuse. Riigikohtu halduskolleegiumi hinnangul rikkus Kohila vald kaalutlusreegleid ja uurimispõhimõtet. Vaidlusalune kinnistu asub ... Pärit leheküljelt "https://viki.filateelia.ee/index.php?title=Eesti_postmargid_2020&oldid=33...