Valimik Euroopa Nõukogu lepinguid E-raamat


Valimik Euroopa Nõukogu lepinguid - Peatoimetaja Rait Maruste pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 1999
KIRJUTAJA: Peatoimetaja Rait Maruste
ISBN: 4741231010708
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 12,34

SELGITUS:

Euroopa Nõukogu tekkimisest alates on koostatud ja allakirjutamiseks avatud rohkem kui 170 lepingut, mis on aidanud luua laiaulatusliku ühise Euroopa õigusruumi. Käesolevas köites leiab lugeja rea lepinguid, mis on mõeldud üksikisiku õiguslikuks kaitseks. Lepingud seostuvad järgmiste valdkondadega: inimõigused, vähemused, kohalik demokraatia ja piiriülene koostöö, kultuur, haridus, sport, meedia, õigusalane koostöö, keskkond, sotsiaalküsimused, tervis. Eessõna Toomas Hendrik Ilveselt.

...rias: Raamatud, ajalehed, Majandus, poliitika (eseme ID 73231555) Nõukogu istungitel kohtuvad ELi liikmesriikide ministrid eesmärgiga arutada, muuta ja võtta vastu õigusakte ning kooskõlastada poliitikat ... Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/770, 20 ... ... . Ministritel on volitused kohustada oma valitsusi järgima nõukogu istungitel kokkulepitud meetmeid.. Nõukogu on koos Euroopa Parlamendiga ELi peamine otsuseid tegev organ.. Seda organit ei tohi ajada segamini: ... Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik. Euroopa Liidu Nõukogul, mille raames liikmesriikide ministrid peavad arutelusid ELi õigusaktide teemal, ei ole alalist juhti. Selle tööd juhib riik, kes on paraja ... Valimik Euroopa Nõukogu lepinguid - vanaraamat.ee ... ... Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik. Euroopa Liidu Nõukogul, mille raames liikmesriikide ministrid peavad arutelusid ELi õigusaktide teemal, ei ole alalist juhti. Selle tööd juhib riik, kes on parajasti ELi Nõukogu eesistujariigiks. Viimane vahetub iga kuue kuu järel. Näiteks on eesistujariigi esindajad kohtumistel eesistujateks. Valimik Euroopa Nõukogu lepinguid, ISBN: 9789985750353. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2016. aasta määrusega (EL, Euratom) 2016/1192 (Euroopa Liidu ja tema teenistujate vaheliste vaidluste esimeses kohtuastmes lahendamise pädevuse Üldkohtule üleandmise kohta) tunnistati seega kehtetuks nõukogu otsus 2004/752/EÜ, Euratom, millega asutati Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohus. Euroopa Liit on põhiliselt Euroopa riike hõlmav majanduslik ja poliitiline ühendus, millel on 27 liikmesriiki.Euroopa Liidul on nii valitsustevahelise kui ka rahvusülese organisatsiooni elemente.. Euroopa integratsiooni alguseks peetakse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamist 1951. aastal ning Rooma Lepingute sõlmimist 1957. aastal Belgia, Hollandi, Itaalia, Luksemburgi, Lääne ... Nõukogu kiitis Islandi taotluse 17. juunil 2010. aastal heaks ja läbirääkimised algasid 2011. aasta juunis. 2013. aasta aprillis toimunud parlamendivalimiste järel peatas aga Iseseisvuserakonnast ja Progressierakonnast koosnev uus paremtsentristlik koalitsioon läbirääkimised. 2015. aasta märtsis teatas koalitsioonivalitsus Euroopa ... EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV (EL) 2019/770, 20. mai 2019, digisisu üleandmise ja digiteenuste osutamise lepingute teatavate aspektide kohta (EMPs kohaldatav tekst) EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU, ... või reguleerida selliseid lepinguid muul viisil. Näiteks peaks liikmes­ EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1227/2011, 25. oktoober 2011, energia hulgimüügituru terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (EMPs k...