Õigekirjaõpik I-III klass E-raamat


Õigekirjaõpik I-III klass - Tiiu Puik pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2000
KIRJUTAJA: Tiiu Puik
ISBN: 9789985010174
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 7,33

SELGITUS:

Õigekirjaõpik juhatab emakeele kõige väiksemate osakeste - häälik, täht, häälikuühend, silp, sõna - tundmaõppimise juurde. Õpiku harjutused ja ülesanded jagunevad kolme ossa: hääldamisharjutused, suulised keeleharjutused ja kirjalikud tööd.Haridusministeerium on kinnitanud õpiku vastavaks ainekavale.

...s) tasuta. Lapsevanemalt nõutakse kaasrahastamist juhul, kui õpilane on kaotanud saadud töövihiku või tellinud eksami ettevalmistusmaterjale ... 100 kirjaa, jotka jokaisen tulee lukea - mikä on ... ... . Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikule õppekavale vastavate õpikute ja tööraamatute loetelu 2007/2008 õppeaastaks: I kooliaste T. Puik. Õigekirjaõpik. I-III klass. KLASS Heli Pundonen . 2 Eesti keel TUNNID nädalas 6, kokku 210 ÕPPEMATERJALID L. Tungal, E.Hiiepuu, E. Valter Aabits. ... Avita 2003 Eesti keele töövihik. Avita 2003 Kirjatehnika I, II osa. Avita 2003 T. Puik Õigekirjaõpik I-III kl ... Õigekirjaõpik I-III klass - Apollo ... .Hiiepuu, E. Valter Aabits. ... Avita 2003 Eesti keele töövihik. Avita 2003 Kirjatehnika I, II osa. Avita 2003 T. Puik Õigekirjaõpik I-III kl. Koolibri 1997 Lisamaterjalid: lasteraamatud, piltmaterjal, skeemid, tähe- ja sõnakaardid, noobid ... Puik, T. (1997) Õigekirjaõpik I-III klass, Tallinn: Koolibri Ilukirjandus ja teabekirjandus vastavalt teemale. Illustreerivad pildid ja pildiseeriad Arvuti Internet Meetodid: kirjeldamine võrdlemine arutelu paaristöö rühmatöö Õppeained Üldpädevused (8): Kultuuri ja väärtus-, sotsiaalne ja -, , Õppevahendid, sh töövahendid ja -materjalid: projektor, arvuti, tahvel, „Õigekirjaõpik" I-III klass (Tiiu Puik; 1997, Koolibri), Tunni eesmärgid : sõnastada õpitulemuste kaudu Aineõpetuslikud (akadeemilised (T, O, V või) pädevused) Klass: II. Õppetunde: 245 tundi aastas, 7 tundi nädalas. Õpilaste. arv: 3 poissi, 3 tüdrukut Õpilaskontingendi. lühiiseloomustus: Kolm õpilast väga hea ja hea edasijõudlusega, suudavad iseseisvalt tööjuhendist aru saada. Üks õpilne aeglasema mõtlemise ja töötempoga, vajab ... • T. Puik. Õigekirjaõpik I- III klassile ... Õigekirjaõpik I-III klass Ek_11 Ek_12 Ek_13 Ek_14 Ek_15 Ek_16 Ek_17 Ek_18 Ek_19 Ek_20 Eesti keele sõnaraamat Eesti keele etteütlused 2. Ja 3. Klassile Ek_21 Maanso, Viivi; Vardja, Kaider; Vardja, Merike Emakeele ABC IV klassi õpik Ek_22 Ek_23 Ek_24 Ek_25 Ek_26 Ek_27 Ek_28 Ek_29 Ek_30 Hiie, Eha; Müürsepp, Mare Ek_31 Ek_32 Ek_33 Ek_34 ... Õigekirja õpetamine õpiraskustega lastele. Helgi Roosmaa. Ristiku Põhikool. Püsivate õpiraskustega lastele on omane kõne arengu mahajäämus eakohasest tasemest nii. kõne mõistmises kui ka väljendusoskuses, nii suulises kui ka kirjalikus kõnes. Kirjalik kõne, Audentese Erakool Põhikool 5 6. Kasutatav õppekirjandus T. Puik „Õigekirjaõpik" I-III klass. - Tln: Koolibri 1997, 2000. J.Vaiksoo „Aabits" Tln: Koolibri 2011 M.Abramova jt. "Häälikuõpetuse harjutustik I-III klass" L.Vesker "Õpime lugema ja kirjutama" E.Markvart jt. "Veaohtlikud häälikud ja tähed I osa" A.Ojaste jt. "Korrektuuriharjutused" "Mõtlemismängud" 5.3.Lisad: Isekoostatud valiktekstid Täindan pidevalt vastavalt vajadusele. Klass Vastavalt laste tasemele ja võimetele. Tavakoolis sobib teemat käsitleda 1-4 klassis, erivajadustega laste puhul ülesandeid varjeerides põhikooli lõpuni. Eesmärk. Foneemanalüüsioskuste arendamine võrdlemis- ja analüüsioskuse süvendamise teel. IKT vahendite kasutamine töö täiustamiseks. ... Õigekirjaõpik ja TV-d I-III ... 1 1995 291 6.52. 2 1996 275 2.88. 3 1988 242 23.33. 4 1997 170 2.0499999999999998. 5 1992 191 5.05. 6 1988 168 22.05. 7 1988 154 14.96. 8 1994 270 4.99. 9 1997 268 6.07. 10 1996 68 1.53. 11 1994 BBC listasi jokin aika sitten 100 kirjaa, jotka jokaisen tulisi lukea, Keskisuomalainen teki listasta suomalaisemman version. Tutustu klassikoiden lisäksi kuumimpiin uutuuksiin tänään keskiviikkona avautuneen MTV3.fin Kirjat-sivuston avulla. I +III kl. Lidia Kostigina. II+IV kl. ... Lõpetajaid 8. klass Neist vene 9. klass Neist vene 1962/63 239 128 16 23 12 1963/64 246 121 16 21 11 1964/65 266 135 18 35 12 1965/66 243 122 19 19 8 1966/67 249 126 19 19 9 1967/68 246 124 20 37 12 1968/69 254 129 19 22 11 1969/70 256 125 22 20 8 1970/71 253 122 22 23 8 1971/72 285 135 18 22 7 1972/73 ... Koostas ja andis välja seitsmeosalise õpikusarja "Koli-ramat", millesse kirjutas ise I osa [õigekirjaõpik], VI- VII osa [füüsika] ja VIII osa [ajalugu]. Viimase vaimutööna, luigelauluna ilmus koolidele eestikeelne lugemik "Eesti laste sõbber" Tartus 1873. ÜLDÕPETUSE. TÖÖKAVAD. 3. KLASS. 2001 / 2002 EMAKEEL 6 nädalas tundi, kokku 210 tundi Õppematerjal: A. Klooren, L.Tungal Lugemik III klassile A. Klooren Lugemiku töövivik III klassile T. Puik Õigekirjaôpik I-III klassile Meetodid, vôtted: selgitus, vestlus, jutustamine, vaatlus, analüüs, iseseisev töö, paaris- ja grupitöö MATEMAATIKA 5 tundi nädalas, kokku 175 tundi ......