Eesti regionaalne sotsiaalmajanduslik areng ja energiaressursside kasutamine E-raamat


Eesti regionaalne sotsiaalmajanduslik areng ja energiaressursside kasutamine - Koidu Tenno pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2000
KIRJUTAJA: Koidu Tenno
ISBN: 4741231022855
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 7,10

SELGITUS:

Raamatus vaadeldakse energiaressursside kasutamist Eesti maakondades ja suuremates linnades perioodil 1996-1999 vastavate piirkondade sotsiaalmajandusliku arengu taustal. Selle analüüsil on rahvastiku aktiivsuse, tööhõive, piirkondliku sisemajanduse koguprodukti ja teiste näitajate kõrval olulist tähelepanu pööratud elanike sissetulekutele ja kulutustele eluasemele, sealhulgas elektrienergiale ja soojusele. Autorid loodavad, et töös esitatud andmestik ja uurimistulemused on abiks piirkondade energiamajanduse planeerimisel ja vastavate arengukavade koostamisel.

... poolt läbimõeldud investeeringuid. Kuna Eesti osaleb täna ja tulevikus aktiivselt riikidevahelises energiakaubanduses olles mitmete energiakandjate eksportija (elektrienergia, põlevkiviõli, puidupelletid), siis sõltub primaarenergia kasutamine Eestis olulisel määral olukorrast naaberriikide elektriturgudel ning Kalk, A ... PDF Eesti Regionaalse Majanduse Stsenaariumid 2035 ... . Haanja valla sotsiaalmajanduslik areng, bakalaureusetöö 2003. 3. Raagmaa, A. Majanduskeskkonna globaalsed muutused, Eesti regionaalne areng ja väikeettevõtlus selle kujundajana, 1996. 4. Roose, A., Vellak, A. jt. Looduslike ja sotsiaalmajanduslike tegurite hinnang puhke- ja turismimajanduse arendamisele Haanja kõrgustiku keskosas ... - Eesti regionaalse majanduse stsenaariumid 2035 (ASK) - Eesti re ... Eesti ja energia - Eesti Ekspress ... . Majanduskeskkonna globaalsed muutused, Eesti regionaalne areng ja väikeettevõtlus selle kujundajana, 1996. 4. Roose, A., Vellak, A. jt. Looduslike ja sotsiaalmajanduslike tegurite hinnang puhke- ja turismimajanduse arendamisele Haanja kõrgustiku keskosas ... - Eesti regionaalse majanduse stsenaariumid 2035 (ASK) - Eesti regioonide majandusarengut mõjutavate uuenduste ja trendide analüüs (Veiko Sepp) - Regionaalse majanduskasvu teooriate ja tulutasemete ühtlustumist suunavate tegurite ülevaade (Kadri Kuusk, ilmumas) - Riiklike ja maakondlike arengustrateegiate võrdlevanalüüs Viimane muutmine: 12:24, 24. oktoober 2012; Seda lehekülge on külastatud 1501 korda. Energiatalgud.ee on veebikeskkond, mis on loodud Eesti energiamajanduse edendamiseks ning energiavaldkonna eesmärkide seadmise ning täitmise soodustamiseks ning võimaldamiseks. Eesti Rahvusringhääling | F. R. Kreutzwaldi 14, 15029 Tallinn, Eesti | E-post: err[ät]err.ee | Tel: 628 4100 | Toimetus MAJANDUSE ARENG 13 II MAJANDUSE ARENG Ameerika Ühendriigid ja Jaapan VÄLISKESKKOND Tabel 2.1. Valitud riikide tähtsamad majandusnäitajad 1 Läti ja Leedu jooksevkonto defitsiidi andmed põhinevad Euroopa Komisjoni andmetel. Allikas ja prognoos: Rahvusvaheline Valuutafond, Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon, Euroopa Komisjon, Eesti keele ja kultuuri areng. Kultuuripoliitika kujundamisel lähtume Eesti Vabariigi põhiseaduslikust sihist tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Käsitleme seda sihti kooskõlana kultuuri hoidmise ja järjepidevuse tagamise ning kultuurile omase uuenduslikkuse ja avatuse vahel. V Kultuur ja sport Tagame kõigile Eesti elanikele võimaluse luua kultuuri ja sellest osa saada sõltumatult regionaalsetest, sotsiaalsetest, kultuurilistest, etnilistest, vanuselistest, soolistest või teistest individuaalsetest eripäradest ja -vajadustest. Eesti keele hoidmine ja areng on põhiseaduslik väärtus. Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 6 Regionaalarengu visioon on riigi regionaalarengu soovitud tulevikuseisundi kirjeldus aastaks 2030, kuid mis on kohane jätkuma ka pikemaajaliselt. Tegevus on täpsem alategevus või alategevuste kompleks meetme elluviimiseks, olles ühtlasi väikseim jälgitav strateegilise planeerimise ühik strateegias. EESTI REGIONAALARENGU SOTSIAALMAJANDUSLIK KÄSITLUS TARTU ÜLIKOOLI KIRJASTUS. SISUKORD ... impeeriumis ja Eesti Vabariigis 64. 10 Sisukord 2.5.1. Rahasuhete teke ja tööstusrevolutsioon: Kõrg-Eesti ... Käsutatavad andmed ning Eesti regionaalne j aotus 162. 12 Sisukord 5.2. Palgad ning hõive hariduslikud tunnused Eesti eri Eesti Energia juht Hando Sutter (vasakult teine) koos keskkonnaministe Rene Koka (vasakul) ja rahandusminister Martin Helmega (paremal) hiljuti Auvere õlitehases. Foto: Tiit Blaat. ... Sisenemiseks suunatakse teid turvalisse keskkonda. Seejärel saate portaali kasutada nagu varasemaltki. 1. Püsiasustusega Eesti saarte olukord EL ja Eesti kontekstis 1.1 Saarte olukord ja ühenduse regionaalpoliitika EL-s EL esmases õiguses pööratakse Euroopa Ühenduse asutamislepingus saartele tähelepanu asutamislepingu artiklis 158, mis käsitleb arengutasemete ühtlustamist ja mahajäämuse vähendamist. Pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine Vanemahüvitise, peretoetuste ja kohustusliku kogumispensioni täiendavate sissemaksete taotlemine Tervis ja tervisekaitse...