Matemaatika E-raamat


Matemaatika - Aavo Lind pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2004/2006
KIRJUTAJA: Aavo Lind
ISBN: 9789985576519
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 12,81

SELGITUS:

Raamat seletab ja aitab lahendada matemaatikaülesandeid järgmistel teemadel: ¤ algebralised murrud¤ võrrandid ¤ võrrandisüsteemid ¤ protsendid ¤ juured ¤ võrratused ¤ trigonomeetria ¤ aritmeetiline ja geomeetriline jada¤ eksponentvõrrandid ja -võrratused ¤ arvu logaritm, logaritmvõrrandid ja -võrratused ¤ kolmnurkade lahendamine ¤ planimeetria ja stereomeetria ülesannete lahendamine trigonomeetria abil ¤ funktsiooni ja jada piirväärtus ¤ funktsiooni tuletis ¤ integraal ¤ tõenäosusteooria ja statistika ¤ planimeetria, stereomeetria ¤ vektorid, sirged, tasandid, joone võrrand3. trükk

...S Matemaatika lahtisel võistlusel lahendatakse matemaatikaülesandeid kahes vanuserühmas ... MATEMAATIKA 3. klassile - Opiq ... . Viie tunni jooksul lahendatakse kuus arutlusoskust ja koolis õpitu loomingulist rakendamist nõudvat ülesannet. Võistlus toimub kaks korda aastas üle Eesti. Osalema oodatakse kõiki matemaatikahuvilisi noori, kes ei ole veel sisse astunud kõrgkooli. Võistlusest osavõtjate arv ei ole piiratud. Matemaatika õppimise kaudu kujundatakse ja arendatakse matemaatilise pädevuse kõrval kõiki riiklikus õppekavas kirjeldatud üldpädevusi. Kultuuri- ja väärtuspädevus. Matemaatika on erinevaid kultuure ühendav teadus, mille ... 6. klass - Matemaatika ... . Kultuuri- ja väärtuspädevus. Matemaatika on erinevaid kultuure ühendav teadus, milles õpilased saavad tutvuda eri maade ja ajastute matemaatiliste avastustega. Matemaatika Koolivoor toimub vastavalt kohtadel välja kujunenud traditsioonidele. Piirkonnavoorudes lahendavad 7.-12.klasside õpilased üheaegselt üleriigilise žürii poolt koostatud ülesandeid, kohapealsed komisjonid võivad olümpiaadi korraldada ka noormatele õpilastele. Matemaatika riigieksam: Matemaatika lõpueksam: Riigieksamite ajad 2012/2013 õ.a; Valemid; Gümnaasiumi eksamiülesanded - lahenduste, vastuste või ülesannetega; Ülesanded vastustega; Testiküsimused ; Gümnaasiumi eksamil nõutavad teadmised ja valemid. Reaalarvud ja avaldised; Lineaar-, ruut- ja murdvõrrandid ning võrratused; Vektor ... Tartu Ülikool on Baltimaade juhtiv ülikool, kuuludes ainukesena regioonis maailma 1,2% parima sekka. TÜ maailmatasemel haridus annab eelise kogu eluks! Matemaatika õppimise käigus kujundatakse õpilastes erinevate õppetegevuste kaudu valmisolek mõista ja väärtustada elukestvat õpet kui elustiili ning mõtestada karjääri planeerimist kui jätkuvat otsuste tegemise protsessi. Õppetegevus võimaldab vahetult kokku puutuda töömaailmaga, nt ettevõtete külastused, õpilastele ... Deep Sea Duel"(raskusastmele tuleb lisada võimalus liita negatiivsed arvud ja/või kümmnendmurrud) Double the donuts"(näitab arvu 2 astme kasvu) Otter Rush"(ruudud ja kuubid) "Patterning the Powers of 10" A. aarsus, tehte operandide arv või funktsiooni või operaatori argumentide arv; aas ehk kinnine tee, lõigu [0,1] pidev kujutus topoloogilisse ruumi, mille korral 0 ja 1 kujutuvad samaks punktiks; aasruum, topoloogilise ruumi kõigist aasadest koosnev kompaktse-lahtise topoloogiaga topoloogiline ruum; abakus, kivikeste või pulgakestega arvutuslaud; Abeli algebra Matemaatika Õpiabi tunnid matemaatikas toimuvad Tallinnas, Tartus ja Pärnus ning on mõeldud 5.-12. klasside õpilastele. september - detsember (üks kord nädalas korraga 2x45 min), maht 26h P - ümbermõõt, S - pindala, a,b,c,d - küljed, d - diagonaal h - kõrgus, k - kesklõik P- põhja ümbermõõt, H - ruumilise kujundi kõrgus1 Sp- põhja pindala, Sk - külgpindala, S Matemaatika kuulamisülesanded esimesele kooliastmele. CD plaat õpetajale € 13.30; Maailmakirjandus € 18.50; Kirjandus ja ühiskond € 18.50; Sooduspakkumine. Tehnoloogia ja loovus € 21.20 € 17.10; Üldajaloo lugemik gümnaasiumile € 14.40 € 7.50; Uued. Meedia ja ... Matemaatika tööraamat IX klassile; Loodusõpetus; Eesti keel; Ajalugu; Inimeseõpetus; Inglise keel. Toimetulekuõpe; Lisamaterjalid põhiõppevarale; Nimekiri Eestis välja antud hev-õppevarast; LÕK õppevarade kaardistus (põhi-, lisa- ja õpetajamaterjalid) Esileht » ... Matemaatika erialal õppijad saavad põhjaliku ettevalmistuse matemaatika teoreetilistes valdkondades. Bakalaureuseõppe algul tutvutakse hulgateooria, algebra, geomeetria ja matemaatilise analüüsi põhitõdedega, mis on igasuguse matemaatilise hariduse aluseks. Seejärel saavad selgeks peamised kaasaegse matemaatika distsipliinid ... JQuiz - valikvastustega harjutused . JCloze - lünkharjutused. JCross - ristsõnad. JMatch - vastavusharjutused matemaatika - Jada piirväärtus Arvu A nimetatakse jada a n piirväärtuseks, kui iga positiivse arvu ε1 jaoks leidub jadas järjekorranumber m, millest alates jada järgnevad liikmed erinevad arvust A vähem kui ε võrra, st. |an - A| ε, kui n ≥ m.Ringjoone pikkuseks ...