Karistusseadustik 2007 E-raamat


Karistusseadustik 2007 -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2007
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789985752289
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 7,40

SELGITUS:

Seisuga 1. aprill 2007.

... Nõukogu otsused kohustavad kriminaliseerima erasektori altkäemaksu, kui see puudutab majandustegevust ... PDF 28.07.2008.a. Jõustunud Karistusseadustiku Muudatuste Mõju ... ... .Karistatav on nii sellise altkäemaksu võtmine kui ka andmine. Pankrotiavalduse esitamata jätmise kuritegu tunnistatakse kehtetuks (§ 385-1). Samas täpsustatakse teisi pankrotikuritegude koosseise, et tagada vastutus ... Karistusseadustik. Kommenteeritud väljaanne Ilmumiskoht Tallinn Kirjastus Juura, Õigusteabe AS ISBN 978-9985-75-277-7 Ilmumisaasta 2009 Leheküljed. 1 - 1144 . Staatus Ilmumas publikatsioonide all peetakse silmas neid, mis on väljaandesse või kogumi ... Koostanud Andrus Lauren, Meelis Masso Karistusõigus 2007 ... ... . 1 - 1144 . Staatus Ilmumas publikatsioonide all peetakse silmas neid, mis on väljaandesse või kogumikku vastu võetud (accepted, in press), ent toimetamise või trükiprotsess on veel pooleli Algus kell 10.00 Stenbocki majas 13. augustil 2002. aastal Palume arvestada, et tegemist on eelinformatsiooniga, mis võib veel muutuda ja millele võib lisanduda täiendavaid päevakorrapunkte. Lisainformatsioon: Hanna Hinrikus 693 5793 ja Tex Vertmann 693 5714. 1. "Elektrituru seaduse" eelnõu Esitaja: majandusminister ning teede-ja sideminister Liina Tõnisson Tüüp: seaduse ja millist mõju avaldas 15.03.2007. aastal jõustunud Karistusseadustiku muudatus §-des 199 ja 218 Põhja Politseiprefektuuri varavastaste kuritegudega tegelevate mentelejate töökoormusele. Lõputöös on püstitatud hüpotees: Põhja Politseiprefektuuri territooriumil toimepandvate varavastaste süütegude arv vaatamata KarS muudatustele 100 aastat referendumi korraldamise eest - tegu, mis muuseas pole Hispaanias põhiseaduse kohaselt ebaseaduslik ja mida Hispaania karistusseadustik ühemõtteliselt 2007. aastast alates ... Karistusõigus 2007 & kommentaarid: seaduste tekstid seisuga 01.05.2007, ISBN: 9789985980910 (Andrus Lauren, Masso Meelis). Käesoleval ajal kehtiv karistusseadustik (edaspidi KarS) võeti vastu 6. juunil 2001.a ning jõustus 1. septembril 2002.a. Kriminaalmenetluse seadustik (edaspidi KrMS) võeti vastu 12. veebruaril 2003.a ning jõustus 1. juulil 2004.a. 1 p 48, Eko 13.9.2005, C-176/03, Commission v council; p 66, EKo 23.10.2007, C-440/05, Commission v council. 2 Lissaboni leping, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, sõlmitud Lissabonis 13. detsembril 2007. EÜT C 306 , 17. detsember 2007. Number 2007 /2 | Lk 82-86 ... Selleks sätestab karistusseadustik nii eraisikule kui ka riigivõimu teostavale ametiisikule õiguse hädakaitsele. Tegutsemine kriisiolukorras on Eestis õiguslikult reguleeritud erakorralise seisukorra seadusega, sõjaaja riigikaitse seadusega ja eriolukorra seadusega. ... RAKENDAMINE PÕHJA PREFEKTUURI PRAKTIKAS 2007-2011 Lõputöö Juhendaja: Riina Jõesaar MA Muraste 2013 . 2 LÕPUTÖÖ ANNOTATSIOON Kolledž: Politsei- ja Piirivalvekolledž ... 1 Karistusseadustik 06.06.2001, jõustunud 01.09.2002- RT I 2002, 44, 284…RT I, 29.12.2011, 1; 11 Karistusseadustik, RT I 2007, 13, 69 12 Karistusseadustiku ja selle muutmisega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (931 SE, Riigikogu X koosseis) seletuskiri - www.riigikogu.ee . 8 kuritegelikke ühendusi puudutav säte ühelt poolt spetsiifilisemaks, kuna sinna lisati eeldusena Kokkuvõte. 1. septembrini 2002 kehtinud kriminaalkoodeks ei defineerinud kaastäide...