Keskkonnakaitse. Jäätmekäitlus E-raamat


Keskkonnakaitse. Jäätmekäitlus - Vello Keppart pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2011
KIRJUTAJA: Vello Keppart
ISBN: 9789949466405
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,82

SELGITUS:

Õpikus antakse ülevaade erinevate jäätmete sorteerimisest, jäätmetega seotud ohtudest, jäätmekäitlusest ja jäätmehooldusest. Tutvustatakse ka vastavaid eeskirju ja jäätmekäitlusega seotud õigusakte.Peaaegu kõigi kutsekoolide õppeprogrammides on jäätmekäitluse teema kas keskkonnakaitse moodulis või eraldi tunniteemana. Õpilased tunnevad jäätmete sorteerimise üldisi põhitõdesid, kuid vajavad täiendavat teavet jäätmekäitluse kaasaegsetest põhimõtetest.Oluline osa õpikust on pühendatud plastjäätmete teemale. Tähelepanu nõuab ka jäätmete kergekäelise põletamise teema.Kutsekooli õpilane peab jäätmekäitluse põhimõtteid rakendama nii kodus kui ka tulevases töökohas. Seetõttu on õpik heaks käsiraamatuks nii talle kui ka juba nimetatud alal töötavale spetsialistile.

...ed, ettevõtlusest tulenevad keskkonnaprobleemid, arvutiõpetus ja geoinfosüsteemid, jäätmekäitlus, atmosfääri kaitse, veekaitse ja puhastusseadmed ning keskkonnaload ja aruanded ... Mõisted ja metoodika - Stat ... . Käina laht ja seal asuvad laiud Käina lahe-Kassari maastikukaitseala (MKA) koosseisus on kogu Hiiumaa ranniku tähtsaim lindude, eriti veelindude pesitsus- ja rändepeatuspaik ning toitumisala. Keskkonnakaitse on ühiskonna, organisatsioonide ja üksikisikute tegevus, mille abil kaitstakse nii inimese vahetut elukeskkonda kui ka loodust tervikuna inimtegevuse negatiivsete mõjude eest elujõulise keskkonna säilitamiseks.Keskkonnakaitse olulisteks valdkondadeks on õhu-, vee-, mulla-, puhta joogivee kaitse, jäätmetega tegelemine jne). ... Jäätmekäitluse arvestus. 1. a) Jäätmekäitlus- jäätmet ... Keskkonnakaitse. Jäätmekäitlus - Argo Kirjastus ... .Keskkonnakaitse olulisteks valdkondadeks on õhu-, vee-, mulla-, puhta joogivee kaitse, jäätmetega tegelemine jne). ... Jäätmekäitluse arvestus. 1. a) Jäätmekäitlus- jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine b) jäätmetekitaja- isik või riigi/ KOV asutus, kelle tegevuse tulemusel jäätmete olemus või koostis muutub c) prügi- kasutuskõlbmatute ainete, esemete, materjalide segu, mis enamasti veetakse prügilasse d) teisene... TOOTJAVASTUTUSORGANISATSIOON OÜ - Infoweb.ee - - TOOTJAVASTUTUSORGANISATSIOON OÜjäätmevedu, jäätmekäitlus,keskkonnakaitse, Paide linnavolikogu juures tegutsevad komisjonid, tegevusvaldkonnad ja liikmed Regionaalarengu komisjon. elamumajandus (eluruumid, energiamajandus, soojamajandus, ühisveevärk ja kanalisatsioon); Keskkonnaameti üldtelefon: 680 7438, e-post: [email protected] E-teenuste klienditoe telefon: 662 5999, e-post: [email protected] EKOGAISMA EESTI OÜ - Yellow Pages Estonia - - EKOGAISMA EESTI OÜjäätmevedu, jäätmekäitlus,keskkonnakaitse, Jäätmekäitlus, heakord, keskkonnakaitse. I would rather think it's not about versatiliy, but well-qualified staff capable of knowing which is the best web hosting and doing what they promise, While searching for in depth information about top web hosting and did not find it anywhere, finally I saw one remarkable page, which had great articles. Riigiportaal eesti.ee - Uks e-riiki. Usaldusväärne info ja e-teenused. Seoses hooldustöödega on neljapäeval, 28. mail kella 23.00st kuni 29. mail kella 5.00ni katkestusi mobiil-ID ja Smart-ID kasutamisel. Vabandage ebamugavuste pärast! Sulge WEEREC OÜ - Yellow Pages Estonia - - WEEREC OÜjäätmevedu, jäätmekäitlus,keskkonnakaitse, Keskkonnakaitse valdkonnas on üheks enamlevinud rikkumiseks jäätmete ladestamine selleks mitteettenähtud kohta, enamasti metsa alla või mujale loodusesse. Sagedamini esineb seda tiheasustusega piirkondades, linnades ja nende ümbruses. Keemiatööstuse piirkondades ja sadamate läheduses on probleeme välisõhu kvaliteediga. Keskkonnakaitse : jäätmekäitlus. Argo, 2011. Posted by Argo Ilves ⋅ May 27, 2015. Filed Under jäätmekäitlus, tehnoökoloogia. Meile kõigile meeldib, kui keskkond meie ümber on puhas ja ilus. Prügivaba keskkonda on väga lihtne saavutada - prügi koht on prügikastis ning kõik, mida on võimalik taaskasutada, tuleks viia vastavasse ... Tallinnas avatud hetkel neli jäätmejaama ( kaart ): Jäätmejaam E. NB! Riigipühadel on jäätmejaamad suletud!. Jäätmejaamades võetakse Tallinna elanikelt tasuta vastu (kehtib vaid kodumajapidamisest pärit jäätmetele):. paberit ja pappi, kartongi; plastijäätmeid, sh PP, PVC, PE, PS ja vahtplast (kuni 1m 3); metalli 4-6 kl II kooliaste - Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Õppesisu: Inimese mõju keskkonnale. Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine. 7-9 kl III kooliaste - Elus- ja eluta looduse seosed. Õppesisu: Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Energia tarbimine ja materjalide taaskasutamine. Keskkonnakaitse 31 524 Jäätmekäitlus 5 800 Haljastus 20 260 Keskkonnakaitse, külade haljastus pr. 5 464 Elamu- ja kommunaalmajandus 23 062 Tänavavalgustus 5 300 Elamu- ja kommunaalmajandus 6 734 Kalmistud 11 028 Vabaaeg, kultuur ja religioon 150 264 Sporditegevus 6 008 Pühalepa Kultuuri ja Noortekeskus 67 478 ... Jäätmekäitlus Meremäe valla eesmärk on puhta ja tervisliku keskkonna säilitamine, jäätmete ohtlikkuse ja koguste vähendamine, jäätmete taaskasutamise soodustamine. Meremäe valla haldusterritooriumil peab segaolmejäätmete mahuteid tühjendama sagedusega, mis väldib mahutite ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ......