Matsalu E-raamat


Matsalu - Arne Maasik pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU:
KIRJUTAJA: Arne Maasik
ISBN: 9789949301539
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 8,69

SELGITUS:

Matsalu fotoalbum

... on 67 km², pikkus 16 km ja laius 4-6 km ... Nationalpark Matsalu | Visit Estonia ... . Lahe keskmine sügavus on 1,5 m. Laht on Kasari jõe suudmeala. Matsalu Küla ja külaselts. Uudised ja sõnumid 2012 sündmuste ülevaade 2010 sündmuste ülevaade Ajalugu Tulevik ja arengukava Projektidest loe arengukava lõpust Matsalu Küla Facebookis Kontakt. Pildigaleriid. Talud ja inimesed. Talude nimekiri. Olulisi linke. Matsalu Naisselts; Der Nationalpark Matsalu umfasst die seichte Bucht Matsalu und deren Küste, das Mündungsgebiet des Flusses Kasari sowie fast 50 Inseln und Eilande zusammen mit der umgebenden Väinameri. Es ist ein wahrer Paradies für Vogelin ... MAFF | Matsalu loodusfilmide festival ... . Es ist ein wahrer Paradies für Vogelinteressenten, einer der wichtigsten Zwischenstopps für Wasservögel auf ihrer Zugroute zwischen der Arktis und Westeuropa. AS Matsalu Veevärk on loodud 2004. aastal üheteistkümne Matsalu alamvesikonnas asuva Pärnu-, Lääne- ja Raplamaa omavalitsuse poolt, kellest said ka äriühingu aktsionärid. Ettevõtet juhib seitsmest liikmest koosnev nõukogu ja üheliikmeline juhatus. Ettevõtte tegevust ja aktsionäride vahelisi suhteid reguleerib põhikiri ja ... Kaart on vajalik ka Silma ja Endla looduskaitsealadel ning Matsalu rahvuspargis, ka tuleb see osta allveepüügiks Kuremaa ja Saadjärvele. Keskkonnaminister võib kalavarude kaitse eesmärgil rakendada piiranguid kala püüdvate isikute arvu, püügivahendite, püügi aja või püütavate kalade kohta, ja määrata piirkonnad, kus on ... Matsalu rahvuspark sai oma praeguse nime alles 2004. aastal. Matsalu rahvuspark on Euroopa üks linnurikkamaid paiku, siin on registreeritud üle 270 erineva linnuliigi. Kui sattuda Matsalusse kevadel või sügisel lindude rände ajal, siis suurte linnuparvede jälgimine pakub kindlasti unustamatu emotsiooni. Matsalu rahvuspargis kaitstakse lisaks lindudele veel ka Lääne-Eestile iseloomulike poollooduslikke kooslusi (ranna- ja luhaniidud, loopealsed ja puisniidud, roostikumassiivid, väikesaared) ja Väinamere kultuuripärandit.. Matsalus asub 4000 ha suurune Kasari luht, Euroopa suurim säilinud lageluht, mis on oluline rukkiräägu, täpikhuigu ja rohunepi pesitsusala. Matsalu rahvuspark (48 610 ha) on loodud pesitsevate, sulgivate ja läbirändavate lindude kaitseks. 1976. aastal kanti rahvuspark rahvusvahelise tähtsusega märgalade ehk Ramsari nimekirja. Rahvuspark hõlmab Matsalu lahte, Kasari jõe alamjooksu, kaldaroostikke, üleujutatavat Kasari jõe luhta, rannakarjamaid, puisniite ja umbes 50 meresaart. Penijõe mõisahoone II korrusel paikneva Matsalu külastuskeskuse ekspositsioon pakub külalisele hea võimaluse tutvumiseks Matsalu rahvuspargi eripäraga: Euroopa suurimad looduslikud luhaniidud, roostik, Kasari alamjooksu kujunemine läbi aastakümnete, omanäolised rannaniidud, puisniidud ja puistud, rikkalik kultuuripärand. 2009.aastal valminud 20-minutiline pildiprogramm „Matsalu aasta. Matsalu laht on ümbritsetud rannaniitudega, mis jätkuvad lahest väljas Väinamere rannikul, rannaniidud on iseloomulikud ka laidudele. Mereveelise üleujutuse piirkonnas esineb saliinseid rannaniite. Matsalu lahe idaosas lähevad soostuvad rannaniidud sujuvalt üle luhtadeks. Kokku on rannaniite ja nendega seotud kooslusi ligi 3000 ha. Nõva-Matsalu külastusala külastuskorralduskavas käsitletakse järgnevaid RMK majandatavaid puhke- ja kaitsealasid ning matkatee harusid: Matsalu rahvuspark (sealjuures Marimetsa looduskaitseala, Tuhu looduskaitseala) RMK matkatee Penijõe- Aegviidu haru (sealjuures Vana-Vigala kaitsealune Hirvepark) Kalapüük Matsalu Rahvuspargis 2019. Harrastuspüük.Matsalu rahvuspargis toimub harrastuspüügiõiguse ja/või kalastuskaardi alusel. Harrastuspüügiõiguse alusel toimub püük rahvuspargi territooriumile jäävates sadamates ja Penijõe vasakul kaldal rahvuspargi piirist kuni Bogeri auguni. Matsalu hindamatuks väärtuseks on aga kujunenud ulatuslikud ranna- ja luhaniidud, mille säilitamine kaitseala töötajatelt suuri pingutusi nõuab. "Kui Matsalu avastati, ei osatud arvatagi, kui tähtis on aastasadade pikkune traditsiooniline looduskasutus. Esimesena märkas Kumari, et oleks vaja lubada jätkuvalt seda looduskasutust ... Merevalvekeskusele teatati esmaspäeva õhtul, et Lääneranna vallas Matsalu looduskaitseala kandis läks p...