Keemia õpik gümnaasiumile I osa E-raamat


Keemia õpik gümnaasiumile I osa - Ants Tuulmets pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2012
KIRJUTAJA: Ants Tuulmets
ISBN: 9789949918393
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,80

SELGITUS:

Gümnaasiumi keemiakursuste* ainesisu õpetamisele on antud uus vaatenurk. Keemia õpetus algab orgaanilise keemia kursustest, neisse on lihtsustatult sisse põimitud vajalikud üldise keemia mõisted ja teemad (vesinikside, reaktsiooni kiirus ja tasakaal, happed ja alused jne). Uue ainekava eesmärk on muuhulgas ka õpilaste õpikoormust vähendada.Ilmuvad õpikud (I ja II kursus) vastavad uue ainekava kontseptsioonile ja eesmärkidele. Uues ainekavas ei panda rõhku reaktsioonimehhanismidele ja -võrranditele. Selle asemel pööratakse suurt tähelepanu keemilistele ainetele kui materjalidele ja nende praktiliselt kasulikele omadustele. Selline vaatenurk peab pakkuma õpilasele äratundmisrõõmu, et keemias pole midagi elukauget, vaid see ongi praktiline igapäevaelu. Õppetöö oluliseks osaks peab kujunema arutelu, mis loob seosed kursusel saadu ja igapäevaelus kogetu vahel.

...e olulisem ja kohustuslik. SOOVITATAV ÕPPEMATERJAL ERIALAKATSEKS VALMISTUMISEL 1 ... Orgaaniline keemia | Keemia - AnnaAbi.ee ... . Tamm, L. (2014), Keemia alused: keemia õpik gümnaasiumile. Maurus, Tallinn. 2. Tamm, L. (2014 ... Informatsioon "Üldine ja anorgaaniline keemia õpik gümnaasiumile I osa" Lembi Tamm "Üldine ja anorgaaniline keemia õpik põhikoolile I osa" Lembi Tamm "Keemia lühikursus gümnaasiumile" Neeme... Lembi Tamm „Keemia alused. Õpik gümnaasiumile" I osa, Maurus, 2014 Martin Saar „Keemia alused. Töövi ... Opiq ... . Õpik gümnaasiumile" I osa, Maurus, 2014 Martin Saar „Keemia alused. Töövihik gümnaasiumile" I osa, Maurus, 2014: Vastutav õppetool: loodusained: Kursuse väljund: ettevalmistus suunaeksamiks, uurimistööks, osalemine olümpiaadidel ja ainevõistlustel Orgaanilise keemia õpiku küsimuste vastused II osa8. KARBONÜÜLÜHENDID LK 15­16 1. Butaani ja propanooni atsetooni molekulid omavahel vesiniksidemeid ei moodusta, sellest nende madal keemistemperatuur. Atsetooni molekulid hoiavad enam kokku polaarsuse tõttu, seepärast ka selline keemistemperatuur. Butaan kui hüdrofoobne aine vees praktiliselt ei lahustu. Arstiteadus Integreeritud õpe Ajakava. Erialakatse sooritatakse kas bioloogias või keemias, vastavalt kandidaadi valikule.Valida saab ainult ühe eksami. Erialakatse tuleb sooritada juhul, kui kandidaadil puudub matemaatika (laia kursuse või enne 2014. aastat sooritatud) riigieksami tulemus. Keemia; Füüsika; Esileht » Ajalugu » Lähiajalugu I osa ÕPIK gümnaasiumile. Zoom. ... Lähiajalugu III osa ÕPIK gümnaasiumile. Pehme köide, värviline, 170 x 250 mm, 216 lk, 2014, uuendatud kordustrükk 2019. 16,70 € (10%) Keemia; Füüsika; Esileht » Ajalugu » Lähiajalugu II osa ÕPIK gümnaasiumile. Zoom. Lähiajalugu II osa ÕPIK gümnaasiumile. Hind: 18,50 € Poolkõva köide, värviline, 170 x 250 mm, 288 lk, 2018. Lähiajaloo õpiku II osa käsitleb Eesti ja maailma sündmusi 20. sajandil. See on üles ehitatud kronoloogilis-temaatilisel printsiibil ... *Keemia lühikursus põhikoolile (õpik). Avita, 2004, täiendatud 2006. *Keemia kontrolltööd ja tunnikontrollid 8.-9. klassile. Avita, 2003, vene k 2004, koostöös E. Viirsaluga. Keemia lühikursus gümnaasiumile (õpik). Avita, 2000, täiendatud 2003 ja 2007, vene k 2007. Õpetaja Neeme Kati keemia õppematerjalid *Keemia lühikursus ... Ants Tuulmets "Orgaaniline keemia (1. osa)" #1 Postitus Postitas tauri » 15 Okt 2011, 20:15 136-leheküljeline suures formaadis ning pehmes köites õpik ... Õpik on mõeldud gümnaasiumile, kuid materjali esitus võimaldab seda edukalt kasutada ka kutsekoolides. KEEMIA AINEKAVA 10.klass 35 õppetundi I kursus „Keemia alused" Õppekirjandus: Lembi Tamm Keemia alused e-koolikoti materjalid Üldise ja anorgaanilise keemia õpik gümnaasiumile, II osa, autor Lembi Tamm 2008 Õppesisu 1. Keemia kui teaduse kujunemine Füüsikalised ja keemilised uurimismeetodid keemias. Keemiaga seotud karjäärivalikud. Gümnaasiumi ja keskkooli õpikud, õppematerjalid, lisaõpikud. Eesti keel, keemia, füüsika, matemaatika ja muud. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta. Kavandatav keemia aluste õpik vastab uue ainekava põhimõtetele nii materjali valiku kui ka käsitluse sügavuse poolest. Õpik arvestab keemia ainekavas püstitatud eesmärke, õppesisu ja õpitulemusi ning lähtub riiklikus õppekavas esitatud üldpädevustest ning läbivatest teemadest. ... Kolmas osa vaatleb lähemalt keemilisi protsesse ... Müüa ORGAANILINE KEEMIA. ÕPIK GÜMNAASIUMILE. II OSA, kategooria Teaduslik ja populaarteaduslik kirjandus, Raamatud, kuulutus 82892935 Suurem osa konspektis sisalduvast õppematerjalist põhineb gümnaasiumi orgaanilise keemia õpikul: Tuulmets, A. 2002. Orgaaniline keemia (õpik gümnaasiumile). „Avita", Tallinn. Eelnimetatud õpik on ka gümnaasiumi orgaanilise keemia kursuse põhiõpikuks. Keemia õpik gümnaasiumile . 152-leheküljeline tavaformaadis ja pehmes köites raamat ... Kolmas osa vaatleb lähemalt keemilisi protsesse lahustes, rõhutades vee osatähtsust nendes protsessides. süvendab õpilaste teadmisi anorgaaniliste ainete põhiklassidest, andes tänapäevasema ettekujutuse hapetest ja alustest, selgitab keemilisi ... Keemia I kursus. „Keemia alused" 10. klass Õppekava RÕK (riiklik õppekava) Valdkond Loodusteadused, keemia Kursuse nimetus I kursus „Keemia alused" Eelduskursused Põhikoolilõpetaja, lõpetanud põhikooli keemia vähemalt rahuldava tulemusega Lõiming Bioloogia. Organismide koostis...