Ettevõtlus õpik-käsiraamat E-raamat


Ettevõtlus õpik-käsiraamat - Kristi Suppi pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2013
KIRJUTAJA: Kristi Suppi
ISBN: 9789949492329
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 11,38

SELGITUS:

Raamatut sobib kasutada õpikuna gümnaasiumis ja kutseõppeasutuses ning see on käepäraseks abimaterjaliks alustavale ettevõtjale. Käsitletavad teemad vastavad uue riikliku õppekava ettevõtlusõppe kursuse nõuetele. Õpikus on ülesanded ja arutlusteemad, põhjaliku äriplaani koostamise juhend, raamatupidamise algõpetus, noorte ja kogemustega ettevõtjate nõuanded algajale, dokumendinäidised, juhtnöörid ettevõtte registreerimiseks, viited vajalikele internetilehekülgedele ja õigusaktidele, juhendid töötasu arvutamiseks, teave maksude ja maksete kohta, nõuanded tööotsijale. Raamat lihtsustab majandusõpetaja tööd, muutes majandusõpetuse tunni õpilase jaoks veelgi huvitavamaks. Alustav ettevõtja leiab sellest palju vajalikku ja motiveerivat.

...e vallas. Käesolev õpik-käsiraamat annab vastused küsimustele ettevõtluse aluste ja toimimispõhimõtete kohta ... PDF KINNITATUD 21.05.2018 käskkirjaga nt 3-6/314/2018 ... ... . Kogu muutuv informatsioon on kirja ... K. Knighti 6 ja P. druckeri 7 jaoks tähendab ettevõtlus riski võtmist. 3 ENE 2, 1987. 4 Üks tuntumaid esindajaid on näiteks Friedrich Hayek. oponeerib näiteks Keynesi Suppi. K. Ettevõtlus õpik-käsiraamat 2013. "Finantsaabits" V. Zirnask 2011, "Ideest eduka ettevõtteni" Innove 2008, Kvaliteetjuhtimine igaühele" H.Levald TEA Kirjastus 2014, Majanduse ABC. Avatar 2002; Mis toimub ettevõttes? Ettevõtte hindamine ja arendamine. ... Ettevõtlus - RMP.ee ... .Levald TEA Kirjastus 2014, Majanduse ABC. Avatar 2002; Mis toimub ettevõttes? Ettevõtte hindamine ja arendamine. M. Varendi, J.Teder, SA Innove 2008 internetiallikad: Ettevõtlus õpik-käsiraamat Majandusõpik (2011). Junior Achievement Eesti Niiberg, T. (2011). Suhtlemise kuldreeglid, Pegasus Perens, A. (2011). Projektijuhtimine, Kirjastus Külim Goldratt, E. (2007). ... Karjääri planeerimine ja ettevõtlus Õpetajad: Liia Hakkonen Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid Mooduli teemad (maht) ... 7. Ettevõtlus 2.A.Miettinen, L. Rikkinen, J.Teder,Tallinn, Külim,2008 8. Ettevõtlus, õpik-käsiraamat, K.Suppi, Tartu, AS Atlex, 2013 Kasuliku lingid Suppi. K. Ettevõtlus õpik-käsiraamat 2013. "Finantsaabits" V. Zirnask 2011, "Ideest eduka ettevõtteni" Innove 2008, Kvaliteetjuhtimine igaühele" H. Levald TEA Kirjastus 2014, Majanduse ABC. Avatar 2002; Mis toimub ettevõttes? Ettevõtte hindamine ja arendamine. M. Varendi, J.Teder, SA Innove 2008 Ettevõtlus õpik-käsiraamat, Kristi Suppi, 2013; Ideest eduka ettevõtteni, SA Innove, 2008; Lean Startup, Eric Ries, 2011; HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 80% auditoorsetes tundides (Eesti Töötukassa alustava ettevõtja toetuse taotlejatel 100%). RAAMAT ASUB LAOS, SAADAVAL 1-3 PÄEVA JOOKSUL.071 Majandusteaduste doktori, 12-aastase tippjuhikogemusega Monika Pramann Salu õpik-käsiraamat on heaks vahendiks kompaktse ülevaate ning esmase praktilise teabe saamiseks ettevõtluse vallas. Raamatu esimese osa kuuest peatükist saab lugeja vastused kuuekümnele küsimusele ettevõtluse aluste ning toimimise põhimõtete kohta. 1 KINNITATUD Tallinna Ehituskooli direktori kk nr 167, 25.06.2014 Tallinna Ehituskool 4.taseme kutseõppe õppekava MÖÖBLIRESTAURAATOR MOODULITE RAKENDUSKAVA 4 Õpik-käsiraamat „Hoolides ja hoolitsedes" juhib samuti hooldaja tähelepanu abivajaja privaatsuse austamisele ning ... 5 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 nr 28 määruse „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele" § 14 lg 6. 6 CPT aruanne, p 94. 4 Ettevõtlus õpik-käsiraamat, Kristi Suppi, 2013; Ideest eduka ettevõtteni, SA Innove, 2008; Lean Startup, Eric Ries, 2011; HINDAMINE EHK ÕPPE LÕPETAMISE TINGIMUSED: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 80% auditoorsetes tundides (Eesti Töötukassa alustava ettevõtja toetuse taotlejatel 100%). Ettevõtlus - Ettevõtluskeskkond (poliitiline, majanduslik, sotsiaalne, tehnoloogiline keskkond). - Ettevõtluse olukord Eestis ning kodumaakonnas. - Ettevõtlusega kaasnevad hüved ja väljakutsed. - Ettevõtja ja palgatöötaja erinevused. - Äriideede leidmine ja hindamine; äriplaani olemus ja näidisstruktuur; Ettevõtlus õpik-käsiraamat. Teadlik turundus (2010). Tartu Ülikooli Kirjastus . Vadi, M. (2003). Organisatsioonikäitumine, Tartu Ülikooli kirjastus . ... Soome majandus ja ettevõtlus. Soome teeninduskultuur. Viisakusväljendite kasutamine äri- ja teenindussituatsioonides. Ettevõtlus eeldab töötajaid ja juhte. Väikeettevõttes või füüsilisest isikust ettevõtjana ... kirja pandud. Õpik-käsiraamat „Ettevõtluse alused" annab esimeses osas kuue peatüki raames vastused kuuekümnele küsimusele ettevõtluse aluste ning toimimise põhimõtete Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas, lähtudes elukestva õppe põhimõtetest. Nõuded mooduli alustamiseks: puuduvad Õpetajad: Piret Tamme, Katrin Kivisild, Milvi...