Kriminaalmenetluse seadustik. Seisuga 27.10.2013 E-raamat


Kriminaalmenetluse seadustik. Seisuga 27.10.2013 -  pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2013
KIRJUTAJA:
ISBN: 9789985753941
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 8,46

SELGITUS:

...äbi müüdud Tutvustus. Märksõnaline sisujuht, rakendamisseadus ... KRIMINAALMENETLUSE SEADUSTIK SEISUGA 1.02.2017: - Raamat ... ... . Sisaldab kõiki muudatusi, mis selleks ajaks on vastu võetud. Veel jõustumata muudatused on paralleeltekstiga. KRIMINAALMENETLUSE SEADUSTIK SEISUGA 1.02.2017 Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta. Kriminaalmenetluse seadustik seisuga 01.02... Kriminaalmenetluse seadustik Leht 3 / 206 kohaldamata jäetud vangistus karistusseadustiku § 74 lg 4 alusel täitmisele. 13.11.2012 RT I, 16.11.2012, 6 13.11.2012 - Riigikohtu üldkogu ... Kriminaalmenetluse seadustik - Riigi Teataja ... . 13.11.2012 RT I, 16.11.2012, 6 13.11.2012 - Riigikohtu üldkogu kohtuotsus tunnistab kriminaalmenetluse seadustiku § 385 p 26 põhiseadusvastaseks ja kehtetuks osas, milles see ei võimalda esitada määruskaebust Kriminaalmenetluse seadustik Kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seadus Märsõnaline sisujuht Tekst toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 1. oktoober 2010. Kujundanud Heli Malmet. Mõõdud 164 × 210 mm ISBN13: 9789985753323. Veel samal teemal: ... Paragrahv 1. Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine 1.1 Ülevaade muudatustest 1. juulil 2004 jõustunud kriminaalmenetluse seadustik on kombinatsioon kontinentaalsest ja võistlevast menetlusest. KrMS § 14 lg 1 selgitab, mida peetakse silmas võistleva kohtumenetluse all: „Kohtumenetluses Riigi peaprokurör Lavly Perlingu sõnul vajab kriminaalmenetluse tulemuslikuks läbiviimiseks tänane kriminaalmenetluse seadustik kaasajastamist, et vastata paremini ühiskonna ootustele ning vajadustele. Taitemenetluse Seadustik : tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja taitemenetluse seadustiku rakendamise seadus : Tekst toodud muudatuste ja táiendustega seisuga 25. aprill 2010 Enforcement Procedure Täitemenetluse Seadustik : tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja täitemenetluse seadustiku rakendamise seadus KrMS - Kriminaalmenetluse seadustik LS - Liiklusseadus RSS - Riigisaladuse seadus TMS - Täitemenetluse seadus VTMS - Väärteomenetluse seadustik . 7 1. SISSEJUHATUS 1.1. Eesti tänasest kriminaalmenetlusõigusest üldiselt ... Õiguse eksam. 8. Protsessuaalõiguse normid. Protsessuaalõiguse normid reguleerivad materiaalõiguse normide rakendamise menetlust. Sätestavad: *õigustatud ja kohustatud subjektid; *nende õigused ja kohustused vastavates menetlustoimingutes Kriminaalmenetluse Seadustik (KrMS)-reguleerib sätteid, mis puudutavad kuritegevust Väärteomenetluse Seadustik Tsiviilkohtumenetluse Seadustik ... Menetlust maakohtus reguleerivad tsiviilasjades tsiviilkohtumenetluse seadustik, kriminaalasjades kriminaalmenetluse seadustik ning väärteoasjades väärteomenetluse seadustik. ... Andmed seisuga 14.02.2020. Lossi 17, 50093 Tartu, telefon +372 730 9002, e-post info riigikohus ... Karistusregistrisse on 2013. aasta juuni seisuga kantud 665 607 kordumatut isikut2, sh isikuid, kellel on kehtiv karistus, on 261 480. Ainult väärteo eest on kehtiv karistus 171 194 ... KrMS - kriminaalmenetluse seadustik - RT I, 15.05.2013, 8 VangS - vangistusseadus - RT I, 20.12.2012, 17 01.07.2004 jõustus uus kriminaalmenetluse seadustik. Sellel suvel saab sellest juba 10 aastat. Dekaadi möödumine on kahtlemata sobiv aeg teatud vahekokkuvõtteks, seda enam, et prokuratuuri jaoks oli uue KrMS jõustumine pea pöördelise tähtsusega sündmus. Sellega suurenes oluliselt prokuratuuri roll, aga ka vastutus kriminaalmenetluses. Kriminaalmenetluse seadustik lubab kahtlustatavatametist kõrvaldada, kui ta võib edasi töötades jätkuvalt toime panna kuritegusid või kui edasitöötamine võib kahjustada kriminaalmenetlust. Riigiprokuratuur p...