Bioloogia õpik gümnaasiumile, I kursus. Bioloogia kui teadus. Organismid. Rakuõpetus E-raamat


Bioloogia õpik gümnaasiumile, I kursus. Bioloogia kui teadus. Organismid. Rakuõpetus - Antero Tenhunen pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2012
KIRJUTAJA: Antero Tenhunen
ISBN: 9789985218709
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 11,33

SELGITUS:

Gümnaasiumi bioloogiaõpiku esimeses osas räägitakse eluslooduse olemusest ja selle uurimisest, ainetest, millest elusorganismid koosnevad ja mis on elu seisukohalt kõige olulisemad,ning rakust kui elu väikseimast üksuset. Raku peatükis kirjeldatakse ja võrreldakse loomarakku,taimerakku, seenerakku ja bakterirakku. Lisaks kirjeldatakse bakterite ja seente tähtsustlooduses ja inimese elus. Õpik on jagatud neljaks suuremaks peatükiks: „Bioloogia uurimisvaldkonnad”,„Organismide koostis”, „Rakk” ja „Rakkude mitmekesisus”.Õpiku ülesehitus onloogiline ja süsteemne, rohkesti on skeeme ja jooniseid. Kergesti loetavas keeles kirjutatud õpik on mõeldud gümnaasiumi tavaklasside õpilastele ja vastab uuele õppekavale.

...d ja vastavad elukutsed. Eluslooduse molekulaarset, rakulist, organismilist, populatsioonilist ja ökosüsteemilist organiseerituse taset iseloomustavad elu tunnused ... Bioloogia 1-kursus II osa - Sarnased failid ... . Bioloogiaolümpiaad toimub kahes erinevas vanuseastmes: põhikooli õpilastele (VI-IX klass) ja gümnaasiumiõpilastele (X-XII klass). Olümpiaad on kolmevooruline, koosnedes kooli-, piirkonna- ja lõppvoorust. Koolivoorud toimuvad koolides vastavalt väljakujunenud traditsioonidele. Piirkonnavoor toimub juhendis kindlaksmääratud päeval ühtsete küsimuste alusel. Bioloogia I kursuse tutvustus Bioloogia I kursus sisaldab 5 teemat, millest 3 ... Arstiteadus | Tartu Ülikool ... . Piirkonnavoor toimub juhendis kindlaksmääratud päeval ühtsete küsimuste alusel. Bioloogia I kursuse tutvustus Bioloogia I kursus sisaldab 5 teemat, millest 3 esimest moodustavad I kt. IV ja V teema moodustavad vastavalt II ja III kt. I kursuse jooksul tuleb seega sooritada 3 kt. Hindamine toimub vastavalt kooli hindamisjuhendile Iga teema lõpus on harjutusi ja ülesandeid, mille abil saab õpitut kontrollida. Kursuse ... Bioloogia III kursus: Eelduskursused: bioloogia II kursus: Lõimumine: ... Pärilikkus ja muutlikkus kui elutunnused. Päriliku muutlikkuse osa organismi tunnuste kujunemisel. ... Õpikud "Bioloogia gümnaasiumile 2. osa" Avita, 2012; "Bioloogia gümnaasiumile 3. osa" Avita, 2013 Materjalid kooli Moodle keskkonnas Bioloogia II kursuse tutvustus Bioloogia II kursus sisaldab 3 teemat, millest igaühe kohta tuleb sooritada üks kt. Kontrolltööd leiad teemade lõpust. Kt võib täita samale lehele ja laadida Moodlesse vastavasse kohta. II kursuse jooksul tuleb seega sooritada 3(4)kt-d- "4" tähendab seda, et II kt on kahes osas . Kui soovid näha lindude rännet, kaunite orhideede õitsemist või lihtsalt nautida rabade vaikust, siis tule koos meiega retkele. Uudised. Huvitava Bioloogia Kooli uudiste lehelt leiavad õpetajad ja loodushuvilised kasulikke abimaterjale ning teateid looduses toimuva kohta. Kontakt. Bioloogia (varem on eesti keeles kasutatud ka sõnu eluteadus ja bionoomia) on loodusteaduse haru, mis uurib elu.. Bioloogia uurib kõiki planeedil Maa elavaid organisme (nende ehitust, talitlust, kasvu, paljunemist, päritolu, evolutsiooni, levikut jne) ning organismide kooslusi.. Bioloogia tähtsamad meetodid on vaatlus, kirjeldus, võrdlus ja eksperiment. ... Bioloogia gümnaasiumile II (3. kursus) Monday, November 10, 2008. 1.1. BIOLOOGIA SAAVUTUSTE KASUTUSVÕIMALUSED ... Kui uuritakse objektide või nähtuste olemust, nendega seotud seaduspärasusi, siis on tegemist fundamentaalteaduseda (e. põhiteadusega). See moodustab vastava teaduse - füüsika, keemia, bioloogia, geoloogia jt. — tuuma ... Bioloogia III kursus Õppekava RÕK Valdkond Bioloogia Kursuse nimetus III Eelduskursused - Lõiming Geograafia, ühiskonnaõpetus, ajalugu, füüsika, keemia, matemaatika, eesti keel Õppetöö korraldus 35 tundi Kursuse eesmärk väärtustab bioloogiaalaseid teadmisi, oskusi ning hoiakuid loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse BIOLOOGIA AINEKAVA GÜMNAASIUMILE Loksa Gümnaasium 1. Õppe- ja kasvatuseesmärgid Gümnaasiumi bioloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) arendab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ning süsteemset mõtlemist; 2) tunneb huvi bioloogia ja teiste loodusteaduste vastu, saab aru nende tähtsusest igapäevaelus GRÕK Lisa 4, lg 2.1. lk 6 - 15 BIOLOOGIA AINEKAVA Gümnaasiumibioloogia õppematerjalid Digitaalne õppematerjalide komplekt GRÕK II kursuse bioloogia õppimise toetuseks (M. Pedaste jt. 2017). Bioloogia õppematerjalid gümnaasiumile (T. Marandi, 2012. TÜ). Loodusained õpiobjekt tutvustab kursusel "Loodusained" käsitletavaid teemasid (A. Lorents, 2017). Blogis on nüüd materjal "Bioloogia gümnaasiumile I kursus" koos küsimustega. Küsimused ja ülesanded on märgitud küsimärgiga rohelise värviga ja kuuluvad täitmisele. Täidetud ülesanded saata õpetaja mailile [email protected] hiljemalt 10.01.2014 (võib ka varem saata) Bioloogia on inspireeriv loodusteaduse haru, mis uurib elu - kõigi Maal elavate organismide eluavaldusi ja nendega seonduvaid kõikvõimalikke aspekte (ehitust, talitlust, kasvu, päritolu, evolutsiooni, levikut jne). Kui bioloogia peamisteks traditsioonilisteks rakendusvaldkondadeks on meditsiin, veterinaaria, põllumajandus ja toiduainetööstus, siis aina laienev valdkond on bioloogia ... Gümnaasiumi bioloogia riigieksamite 2000-2007 ülesannete koostamisel osalesid: Sirje Aher, Margus Harak, Helle Järvalt, Urmas Kokassaar, Lea Koppel, Saima Laos, ... Nii süsivesikud, lipiidid kui valgud täidavad organismides kaitsefunktsiooni. Tooge üks ... Kõik organismid on rakulise ehitusega. 2. Iga rakk saab alguse olemasolevast ... Bioloogia õppematerjalid gümnaasiumile. Triin Marandi TFG, Tartu Ülikool 2012 . Järgmine » bioloogia 1 2 1 4 10 klass I kursus „Rakud" 11 klass II kursus „Organismid" III kursus „Pärilikkus" 12 klass IV kursus „Evolutsioon ja ökoloogia" 3. Gümnaasiumi õpitulemused 1. väärtustab bioloogiaalaseid teadmisi, oskusi ning hoiakuid loodusteaduste- ja BIOLOOGIA AINEKAVA GÜMNAASIUMILE ÕPITULEMUSED 1) väärtusta...