Keemia kontrolltööd ja tunnikontrollid 8 klassile E-raamat


Keemia kontrolltööd ja tunnikontrollid 8 klassile - Neeme Katt pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2012
KIRJUTAJA: Neeme Katt
ISBN: 9789949933105
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,72

SELGITUS:

„Keemia tunnikontrollide ja kontrolltööde kogumik 8. klassile“ on mõeldud õpilaste teadmiste kontrollimiseks, kuid seda saab kasutada ka õpitu kordamiseks. Kogumik on üles ehitatud vastavalt uue ainekava õppesisu teemadele ja alateemade järjestusele.Kuna selles pole olulisi erinevusi võrreldes senikehtinuga, siis on kogumikku võimalik kasutada paralleelselt nii uute kui vanade õpikutega.Tööde küsimuste laad on mitmekesine, sisaldades muuhulgas üldpädevustele suunatud ülesandeid. Tööde koostamisel on valitud ülesanded selliselt, et need kontrollivad nii põhiteadmiste omandamist ja oskuste kujunemist kui ka annavad õpetajale tagasisidet õppimise ja õpetamise efektiivsuse ning selle kohta, millised on õpilaste kujunenud arusaamad.Iga teema on kogumikus esindatud ühe kontrolltööga, millele lisanduvad alateemade tunnikontrollid. Tunnikontrolle on rohkesti, osa neist võib kasutada ka harjutamiseks. Kõik tööd on koostatud kahes variandis.

...a mõisted 10 klassis Elektrolüüt- aine, mis vesilahuses ja sulatatud olekus jaguneb täielikult või osaliselt ioonideks (alused, happed, soolad) Ioon- laenguga aatom, või aatomite rühmitus (katioon on positiivne, anioon on negatiivne) Elektrolüütiline dissotsiatsioon ­ lahustumisega kaasnev aine jagunemine ioonideks ... Keemia kontrolltööd ja tunnikontrollid VIII klassile 2012 ... ... . KEEMIA KONTROLLTÖÖD JA TUNNIKONTROLLID 8 KL [MARTIN SAAR, NEEME KATT] Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta. KEEMIA KEEMIA KONTROLLTÖÖD JA TUNNIKONTROLLID 8. KLASSILE Martin Saar, Neeme Katt 2012, pehme köide, 21x29, 2-värvitrükk, 80 lk „Keemia tunnikontrollide ja kontrolltööde kogumik 8 ... E-koolikott on õppimiseks loodud veebikeskkond, kus õppekavade materjalid on jaotatud mä ... 9. ja 10. klassi kontrolltööde, tunnikontrollide ... ... . Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta. KEEMIA KEEMIA KONTROLLTÖÖD JA TUNNIKONTROLLID 8. KLASSILE Martin Saar, Neeme Katt 2012, pehme köide, 21x29, 2-värvitrükk, 80 lk „Keemia tunnikontrollide ja kontrolltööde kogumik 8 ... E-koolikott on õppimiseks loodud veebikeskkond, kus õppekavade materjalid on jaotatud märksõnade järgi. Veebikeskkond võimaldab otsida materjale erinevatest digitaalsetest kogumikest. E-koolikoti eesmärk on võimaldada kasutajal pääseda ligi digitaalsetele õppimismaterjalidele ühest kohast - kasutaja ei pea otsima materjale enam erinevatest veebikeskkondadest. Keemia 8. klassile. Õppematerjalid selle töökava kasutamiseks: Keemia õpik ... Füüsikalised ja keemilised nähtused ... 8) teab, et on olemas molekulaarsete (molekulidest koosnevate) ja mittemolekulaarsete ainete erinevus ning toob nende kohta näiteid. õppenädal 15. Kontroll (KT): Neeme Katt, Martin Saar, „Keemia kontrolltööd ja tunnikontrollid VIII klassile", Kirjastus Maurus 2012 Lisamaterjalid: * Keemiliste elementide perioodilisustabel, Avita, 1998 Sinu abiline kooliasjade lahendamises! Aplikatsioonist leiad rohkelt õppematerjale kõikidest põhi- ja keskkooli ainetest TÖÖLEHT 8. KLASSILE: VALGUS Taavi Treier. TUUMAENERGIA Evelin Viks. TUUMAENERGIA.pdf Margus Anvelt. ... MATEMAATIKA AASTAHINDE JA RIIGIEKSAMI TULEMUSTE VAHELINE SEOS 2002 ANDMETE PÕHJAL Timo Uustal. ... 8. KLASSI TÖÖLEHT- KEEMIA MÕISTED Maria Remmelkoor. 8. KLASSI TÖÖLEHT Taavi Treier. Koolielu.ee on Eesti üldhariduse infokeskkond ja õppematerjalide repositoorium. Algõpetus, Eesti keel (emakeel), Inimeseõpetus, Kehaline kasvatus, Kunst ... Keemia põhimõisted 7.-9. klass. Hape - Liitaine, mis koosneb happe anioonidest ja vesiniku ioonidest 2.Redoreaktsioon - Reaktsioon, millega elektronide üleminek ja elementide oksüdatsiooniastme muutus 3.Massiprotsent - 100 massiosas lahuses lahustunud aine mass 4.Mool - Aine hulga ühik 5.Põlemine - Suure hulga soojus- ja valgusenergia eraldumisega kulgev kiire ... Autor: Merit Sarandi- Pärnu Koidula Gümnaasium . Enesekontrolli testi loomine programmiga HotPotatoes Võru Kesklinna Gümnaasiumis Keemia õpik 8. klassile järgib 2014. aastal korrigeeritud põhikooli keemia ainekava õppesisu teemasid, alateemade järjestust ja õpitulemusi. Autorid on veendunud, et õpik peaks olema õpilasele hea abimees eelkõige iseseisval õppimisel. Keemia : ained ja keemilised muundumised : töövihik 8. klassile 1. osa (1) Keemia : ained ja keemilised muundumised : töövihik 8. klassile 2. osa (1) Keemia aineraamat (1) Keemia I kursus. „Keemia alused" 10. klass Õppekava RÕK (riiklik õppekava) Valdkond Loodusteadused, keemia Kursuse nimetus I kursus „Keemia alused" Eelduskursused Põhikoolilõpetaja, lõpetanud põhikooli keemia vähemalt rahuldava tulemusega Lõiming Bioloogia. Organismide koostis...