Kahekõne 2. 8. klassi kirjanduse õpik E-raamat


Kahekõne 2. 8. klassi kirjanduse õpik - Priit Kruus pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2012
KIRJUTAJA: Priit Kruus
ISBN: 9789985030158
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 3,40

SELGITUS:

8. klassi õpiku märksõnad on järgmised:Noortekultuur, kodu toetav jõud, suhted vanemate ja kasuvanematega, vägivald kodus ja koolis, sallivus, mina grupi liikmena: Sass Henno „Mina olin siin“, Jerome David Salingeri „Kuristik rukkis“, Anders Jacobssoni ja Sören Olssoni „Emanuel“ ja „Berti päevik“, William Goldingi „Kärbeste jumal“. Loova mõtteviisi rakendamine,, mängu ja elu piirid: A. de Saint-Exupéry „Väike prints“, Friedebert Tuglase „Väike Illimar“, Paulo Coelho „Alkeemik“, Terry Pratchetti ja J.R.R Tolkieni looming.Mõtlemisvabadus ja iluelamused: Gustav Suitsu, Marie Underi, Betti Alveri luule.Roheline mõtteviis, tasakaal looduses, kultuuride mitmekesisus: Daniel Defoe „Robinson Crusoe“, Alex Garlandi „Rand“, tänapäevased reisikirjad (eksootilised maad), õpilase enda kogemused looduses ja reisidel. Kirjanduse ja filmi suhted.Kirjanduse põhiliigid ja põhimõisted.

...d. 1. Tere taas, lugeja! Järg Peatükk; 1 ... Kirjanduse õpik 6. klassile, I osa - Kirjastus Avita ... .1. Tere taas, lugeja! Tasuta tutvumiseks! 1.2. Markus Muuk „Kõik saab alguse alguseta" ... Põhikooli riikliku õppekava läbivad teemad on: 1) elukestev õpe ja karjääri planeerimine, 2) keskkond ja jätkusuutlik areng, 3) kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, 4) kultuuriline identiteet, 5) teabekeskkond, 6) tehnoloogia ja innovatsioon, 7) tervis ja ohutus, 8) väärtused ja kõlblus. 1 KIRJANDUSE TÖÖKAVA 8. KLASSILE Õpet ... KOOLIBRI ... . 1 KIRJANDUSE TÖÖKAVA 8. KLASSILE Õpetaja: Priit Kruus Õppeaasta: Tundide arv: 2 nädalatundi, kokku 70 tundi Kasutatav õppekirjandus: Kruus, Priit. Kahekõne. 2 ... Ilmast ilma. 6. klassi kirjanduse õpik. Anni Kalm, Kätlin Kaldmaa 224 lk : Ilmast ilma. 6. klassi kirjanduse töövihik. Anni Kalm, Kätlin Kaldmaa 56 lk : VII Klass : Kahekõne 1. 7. klassi kirjanduse töövihik. Priit Kruus 64 lk : Kahekõne 1. 7. klassi kirjandusõpik. Priit Kruus 184 lk : VIII Klass : Kahekõne 2. 8. klassi kirjanduse ... KAHEKÕNE 3. ÕPIK 9. KL KIRJANDUS Rahva Raamatust. Kohaletoimetamine alates 24h ja tasuta. 9. klassi õpiku märksõnad on järgmised:Rahvusidentiteet ... „Nüüdiskirjanduse kurvid ja ristmikud" on pigem suunav õpik, õpetaja saab ise valida, millistele autoritele ja tekstidele ta soovib rohkem tähelepanu pöörata. Õpetajale jääb ka otsustusvabadus, milliseid tekste terviktekstidena kasutada, sest nüüdiskirjanduse õppesisu on pidevas muutumises. ... Kahekõne 2. 8. klassi kirjanduse ... Kahekõne 2. 8. klassi kirjanduse õpik . Priit Kruus. 18,65 € Apollo Klubi ... @ 2018 Apollo Kauplused OÜ - Põikmäe 2, Tä...