Riigikaitse Nõukogu protokollid 1933-1939 E-raamat


Riigikaitse Nõukogu protokollid 1933-1939 - Urmas Salo pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2014
KIRJUTAJA: Urmas Salo
ISBN: 9789985858844
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 4,25

SELGITUS:

Riigikaitse Nõukogu võib pidada organiks, mis pidi ette valmistama totaalkaitset.Tuleb tunnistada, et ehkki eri ametkondade rakendamisega riigikaitse huvides tegeldi, ei suudetud kõiki kavu lõpuni viia.Kaitseväe organisatsiooni ümberkorraldamise kohta leidub protokollides väga palju huvitavat materjali aastatest 1933–1935. Just selles küsimuses toimusid nõukogus väga põhjalikud arutelud ja diskussioonid. On näha, et ka poliitikud mõistsid riigikaitse tähtsust ega tegelnud nõukogus oma parteipoliitikaga või kokkuhoiu tagaajamisega. Kavandatust jäi küll palju hiljem ellu viimata, sest venis relvastuse ja varustuse uuendamine. Riigikaitse moderniseerimise kohta leidub protokollides küll huvitavat infot, kuid mitte kõigest olulisest. Võib öelda, et riigikaitse moderniseerimise küsimuste arutamine jäi nõukogus pinnapealseks, diskussiooni ei tekkinud. Praktiliselt ei käsitletud eraldipiirikindlustamise küsimust, milles oleks võinud kaasa lüüa ka teised ministeeriumid. Üldjoontes püüti järgida riigikaitse moderniseerimisel 1934. a. aprillis nõukogus esitatud üldkava: kõigepealt hangiti uusi relviväljaõppeks ja seejärel katteüksustele. Kogu kaitseväe moderniseerimiseni aga ei jõutud. Üks aeglustavaid tegureid oli nõukogus korduvalt avaldatud nõue: valmistada rohkem sõjavarustust kodumaal. Eesti sõjatööstuse võimsus oli veel väike ja uute toodete juurutamine võttis aega. Hankeid välismaalt venitas püüd saada moodsat relvastust soodsamatel tingimustel, kliiringuga makstes. Vajadused olid majanduslikest võimalustest alati suuremad.Tagantjärele tarkusena võib öelda, et riigikaitse moderniseerimise plaaniga oleks tulnud alustada vähemalt aasta varem, kuid 1937. a. nõukogu ei töötanud. Suuri saladusi nõukogu protokollidest ei leia, neid ilmselt kirja ei pandud. Protokollides leidub infot Eesti–Soome salajasest merekaitsealasest koostööst. Allikana on Riigikaitse Nõukogu protokollid kahtlemata huvitav ja väärtuslik materjal, eriti 1933–1934 toimunud koosolekute protokollid, mis on käsikirjas ja seega sisult korrigeerimata. Nendest on kõige paremini näha poliitikute ja sõjaväejuhtide vaated riigikaitse arendamisele.

...kapublikatsioon. Sari: Uurimusi ja allikmaterjale Eesti sõjaajaloost, 6 Koostanud Urmas Salo ... Riigikaitse nõukogu - President ... ... The 10.5 cm leFH 18 (German: leichte Feldhaubitze "light field howitzer") is a German light howitzer used in World War II and the standard artillery piece of the Wehrmacht, adopted for service in 1935 and used by all divisions and artillery battalions. At least 22,133 examples were produced. Designed in the late 1920s, it represented a major advance on its predecessor the 10.5 cm leFH 16. «Andmed, mis siin ette kantud, on kõige suuremad saladused meie riigikaitse a ... ETIS - Riigikaitse Nõukogu protokollid 1933-1939 ... ... .5 cm leFH 16. «Andmed, mis siin ette kantud, on kõige suuremad saladused meie riigikaitse alal ja see koosolek siin on kõige salajasem, mis olla võib.» Nii ütleb kindral Johan Laidoner protokollis, mida saavad nüüd kõik huvilised lugeda. Vastusevariandid: • kaitseminister Urmas Reinsalu (IRL) 2014. aastal • ülemjuhataja kindral Johan Laidoner 1938. aastal allikas: riigikaitse nõukogu protokollid 1933-1939. koostanud urmas ... Head raamatusõbrad! Täname teid hoogsalt kasvanud tellimuste hulga eest! Kuna pakiautomaadid ja kullerid on üle koormatud, siis võib juhtuda, et tavapärase 1-2 päeva asemel toimetatakse praegu pakid kohale 3-5 päeva jooksul peale üleandmist postifirmale. Riigikaitse Nõukogu oli 1938. aasta Riigikaitse rahuaegse korralduse seaduse alusel Vabariigi Presidendi, kui riigikaitse kõrgeima juhi, juures asuv rahuaegne nõuandev organ. Nõukogu moodustati 8. veebruaril 1933 Riigikaitse nõukogu asutamise seadlusega (RT 1933, 17, 118). Riigikogu on Eesti rahva esinduskogu, kuhu kuulub 101 liiget. Rahvas valib Riigikogu neljaks aastaks. Riigikogu tähtsaimad ülesanded on võtta vastu seadusi ja otsuseid, teha parlamentaarset kontrolli ja arendada välissuhtlust. 1938. aastal arutas Riigikaitse Nõukogu juba mainitud sõjaaegse korralduse seadust 7. märtsil. «/.../ eelnõu koostamisel on lähtutud esiteks sellest põhimõttest, et kõik sõjaajaks vajalikud asutised on olemas juba rahu ajal ja seega üleminek rahuaegselt organisatsioonilt sõjaaegsele peab teostuma võimalikult lihtsalt, ilma suuremate murranguteta ja kiirelt,» alustas koosolekut ... Riigikaitsekomisjon on seotud ka riigikaitse valdkonna arengukava kinnitamisega. Enne valdkonna arengukava (riigikaitse arengukava) või selle muutmise eelnõu esitamist Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks kuulab peaminister ära Riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukoha. Riigikantselei dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 27. oktoobrist 2008 Riigikantseleis registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Varasemate dokumentide kohta on avalikustatud registriandmed. Foto: Jääkeldris kogunes riigikaitse nõukogu Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR Eesti Reedel kogunes Kadriorus Jääkeldris riigikaitse nõukogu, et arutada, kas ja kuidas on Eesti energiajulgeolek saavutatav regionaalselt koos partneritega ning kuidas saaks seejuures toimuda üleminek kliimaneutraalsusele. Põhiseaduse Assambleel leidis Jüri Adams oma eelnõud tutvustades, et riigikaitse küsimuste juurde ei saa väga detailselt minna, kuna meile ei ole praegu selge, milliseks meie riigikaitse kujuneb. (Põhiseadusliku Assamblee protokollid, 5. istung, lk 142). Riigikaitse nõukogu on nõuandvaks organiks Vabariigi Presidendi juures ning nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele. Nõukogu koosseisu kuuluvad riigikogu esimees, peaminister, ... 86 a taguste tegude tagamaid saab lugeda raamatust Riigikaitse nõukogu protokollid 1933-1939. Tagamaad ja tulemus on mulle tuttavad. Mind huvitas just see konkreetne õhuväe ülema 86 aasta tagune ettekanne. Plagiaadi mõttes või nii . Üles . Mercurius Osalemine Riigikaitse Nõukogu istungil 08.11.2019 / Komisjonide teated, Riigikaitsekomisjon Riigikaitse Nõukogu liige ja riigikaitsekomisjoni esimees Andres Metsoja osales riigikaitse kõrgeima juhi Vabariigi Presidendi juhitaval Riigikaitse Nõukogu istungil. Riigikaitse Nõukogu protokollid 1933-1939 [Protocolos del Consejo de Defensa Nacional 1933-1939] (en estonio). Tartu. Taylor, Adam (21 de mayo de 2015). «New video shows Syrian rebels using a WWII-era Nazi howitzer». Washington Post (en inglés). «Haubitzen und Mörser». Lexicon der Werhmact (en alemán). 2019 Institutsiooni ajalugu. Õiguskantsleri institutsioon loodi Eesti Vabariigis 1938. aastal jõustunud põhiseadusega. Selle loomine tulenes vajadusest tagada riigivõimu seaduslikkus ja anda õigusabi Vabariigi Presidendile....