Kohaliku omavalitsuse õigus I osa E-raamat


Kohaliku omavalitsuse õigus I osa - Vallo Olle pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2014
KIRJUTAJA: Vallo Olle
ISBN: 9789985753996
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 4,31

SELGITUS:

Modernne kohaliku omavalitsuse õigus hõlmab mitmeid õigusvaldkondi. Ühelt poolt väljendab ta vastava riigi kohaliku omavalitsuse süsteemi arenguspetsiifikat. Teisalt avaldavad tänapäeval talle kasvaval määral ühtlustavat mõju ülemaailmsel ja regionaalse(te)l tasandi(te)l aset leidvad integratsiooniprotsessid. Neid, samuti teisi antud õigusvaldkonna tervikkäsitlusele relevantseid tõsiasju on õpiku sisu kujundamisel püütud ka arvestada.„Kohaliku omavalitsuse õigus. I osa“ hõlmab järgmisi teemasid:- kohaliku omavalitsuse õiguse mõiste, süstemaatika;piiritlemine ja allikad;- kohaliku omavalitsuse ajaloolis-teoreetlised alused; põhimõisted ja –seosed; garantii; ülesanded;- Euroopa Liidu õiguse mõjud kohalikule omavalitsusele.

...dide, osaliselt seaduste ja õpik ,,Munitsipaalõigus loengud" V ... ETIS - Kohaliku omavalitsuse õigus. II osa. Valimisõigus ... .Olle põhjal § 1. MUNITSIPAALÕIGUSE ALUSED Kohaliku omavalitsuse õigus I. osa, ISBN: 9789985753996 (Vallo Olle). Modernne kohaliku omavalitsuse õigus hõlmab mitmeid õigusvaldkondi. Ühelt poolt väljendab ta vastava riigi kohaliku omavalitsuse süsteemi arenguspetsiifikat. Teisalt avaldavad tänapäeval talle kasvaval määral ühtlustavat mõju ülemaailmsel ja ... . ametnikke kohaliku omavalitsuse õigusest ning riigi ja KO ... Kohaliku omavalitsuse õigus I osa - Apollo ... ... . ametnikke kohaliku omavalitsuse õigusest ning riigi ja KOV vastastikusest suhtest. Vallo Olle on avaliku õiguse valdkonnas koolitanud Sisekaitseakadeemias aastast 2001 (kohaliku omavalitsuse õigus, riigiõigus, sissejuhatus õigusesse), Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõud (aastatel 1992-2017) Kohaliku omavalitsuse õigus (1. osa) Koostanud Vallo Olle. 240-leheküljeline tavaformaadis ja kõvas köites raamat . Juura 2014 Raamat on läbi müüdud Tutvustus. Modernne kohaliku omavalitsuse õigus hõlmab mitmeid õigusvaldkondi. Ühelt poolt väljendab ta vastava riigi kohaliku omavalitsuse süsteemi arenguspetsiifikat. Teisalt ... Kohaliku omavalitsuse õiguslik raamistik, juhtimiskorraldus ja koostöö . Toomas Sepp . Tallinna linnasekretär . 30. oktoober 2013 . Seadused kehtivad, osa versioone kuni 31.12. 2013 \⠀攀栀椀琀甀猀猀攀愀搀甀猀Ⰰ 洀愀愀猀攀愀搀甀猀Ⰰ 瀀氀愀渀攀攀爀椀洀椀猀猀攀愀搀甀猀尩\爀屲Linna teenistujate arvud 01.\റ1.2013 seisuga personaliteenistuselt Ly ... 1. Õigus initsiatiivile - esinduskogu saab teha mittesiduvaid ettepanekud oma tegevuspiirkonna elukorraldust ja juhtimist puudutavates küsimustes. 2. Õigus olla ära kuulatud, konsulteeriv pädevus - küsimused, mille osas tuleb riigi või omavalitsuse õigusaktide kohaselt küsida kogu arvamust, kuid negatiivne arvamus ei KOHALIKU OMAVALITSUSE ÕIGUS . Dots Vallo Olle 2009 . Konspekt loengute slaidide osaliselt seaduste ja õpik Munitsipaalõigus loengud V Olle põhjal . . . § 1 MUNITSIPAALÕIGUSE ALUSED . . . 1 Kohaliku omavalitsuse mõiste ja aine . Munitsipaalõiguse mõiste avalik õiguslike õigusnormide kogum mis KOV realiseerimise tagamise eesmärgil reguleerib: 1 kohaliku omavalitsuse üksuste Eestis ... Modernne kohaliku omavalitsuse õigus hõlmab mitmeid õigusvaldkondi. Ühelt poolt väljendab ta vastava riigi kohaliku omavalitsuse süsteemi arenguspetsiifikat. Teisalt avaldavad tänapäeval talle kasvaval määral ühtlustavat mõju ülemaailmsel ja regionaalse(te)l tasandi(te)l aset leidvad integratsiooniprotsessid. Neid, samuti teisi antud õigusvaldkonna tervikkäsitlusele relevantseid ... KOV iseseisvus kohaliku elu küsimustes pole absoluutne, vaid PS § 154 lg 1 asetab selle seadusereservatsiooni alla. 1 Eesti Vabariigi põhiseadus. - RT 1992, 26, 349 … RT I, 27.04.2011, 2. 2 RKPJKo 3-4-1-2-03 p 12; RKÜKo 3-4-1-8-09. 3 V.Olle. Kohaliku omavalitsuse õigus I osa. Tallinn: Juura 2014, lk 183. 3. Kohaliku omavalitsuse ostueesõigus ühismajandi või selle õigusjärglase vara hulka kuuluvate haridus-, kultuuri-, tervishoiu- või sotsiaalobjektide, haldushoonete, katlamajade, soojus- või kanalisatsioonivõrkude, veevarustus- või puhastusseadmete või muu kohaliku omavalitsuse funktsioonide täitmiseks vajaliku vara võõrandamisel. 4. Kohaliku omavalitsuse (edaspidi ka KOV) õigus on avalik-õiguslike õigusnormide kogum, mis KOV realiseerimise tagamise eesmärgil reguleerib KOV üksuste (vallad ja linnad): 1) õiguslikku seisundit, korraldust, ülesandeid, finantse ja tegevuse kontrolli; 2) õigussuhteid teiste - nii avalik-õiguslike kui ka eraõiguslike - õigussubjektidega. Kohaliku omavalitsuse puhul tuleks õigupoolest rõhutada sõna „oma". See on elanike OMAvalitsus. Kohaliku omavalitsuse ... Loe edasi » Kohaliku omavalitsuse koht avalikus halduses. Kohaliku omavalitsuse korraldus ja koht riigi avalikus halduses sõltub paljuski sellest, millistes piirides on tal õigus iseseisvalt lahendada kohaliku elu ... Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste kontaktandmed. Riigportaal eesti.ee, usaldusväärne info ja e-teenused. Selgunud on, et kohaliku omavalitsuse õigus ja võime täita temale pandud ülesandeid on suurema rahvaarvuga kohalikes omavalitsustes, mis tähendab, et kuni pooled kohalikest omavalitsustest tegelikult ei ole võimelised täitma oma kohustusi (Ulst 2002: Kohaliku omavalitsuse omanduses oleva eluruumi osas sõlmitud lepingud vaadatakse üks kord aastas üle ning hinnatakse inimese edasist vajadust kohaliku omavalitsuse poolt võimaldatud eluruumi järele. Kui selline vajadus on säilinud, pikendatakse lepingut. Samas võidakse rakendada ka uusi, inimese ja perekonna toimetulekut soosivamaid ......