Asjaõigusseadus I . Kommenteeritud väljaanne E-raamat


Asjaõigusseadus I . Kommenteeritud väljaanne - prof Paul Varul pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2014
KIRJUTAJA: prof Paul Varul
ISBN: 9789985754047
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 8,84

SELGITUS:

Asjaõigusseadus kehtib alates 1. detsembrist 1993, olles esimene viiest seadusest, mis funktsionaalselt moodustavad tsiviilseadustiku.Kirjastus Juura ilmutas asjaõigusseaduse kohta esimese kommenteeritud väljaande (P.Pärna, V.Kõve) juba 1996. aastal, täiendatud kujul ka 2004. aastal (P. Pärna). Vahepeal on oluliselt laienenud kohtupraktika, seda nii asjaõigusseaduse enda kohaldamisel, aga on ka tekkinud uued õiguslikud olukorrad seoses koostoimega teiste seadustega, nii näiteks on asjaõigusseadusel oluline tähendus täitemenetluses ja pankrotimenetluses, võlaõigusseaduse, perekonnaseaduse ja pärimisseaduse kohaldamisel jne.Asjaõigusseaduse kommentaarid ilmuvad kahes köites.Käesolevas köites on hõlmatud seaduse kolm esimest osa: üldosa, valdus ja kinnistusraamat ning omand (§-d 1–167).Teises köites on kommentaarid ülejäänud viie osa (4.–8. osa, §-d 172–365) kohta (servituudid, reaalkoormatised, hoonestusõigus, ostueesõigus, pandiõigus). Kommentaarides on esmalt selgitatud paragrahvi eesmärki ja näidatud selle allikad ning seejärel analüüsitud paragrahvi sisu. Olulist tähelepanu on pööratud nii asjaõigusseaduse sätete omavahelistele seostele kui ka asjaõigusseaduse sätete seostele teiste seadustega ning asjaõigusseaduse kohaldamise probleemidele eri õigusvaldkondades.Nagu võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse kommentaaride puhul, on ka asjaõigusseaduse kommentaarides kesksel kohal Riigikohtu lahendite analüüs. Kommentaaride koostamisel on aluseks võetud asjaõigusseaduse tekst ja muud seadused, samuti Riigikohtu lahendid seisuga 1. detsember 2013.

...(kaaskoostaja, kaasautor). 2012, Tallinn ... ASJAÕIGUSSEADUS II. KOMMENTEERITUD VÄLJAANNE: Irene Kull ... ... . Asjaõigusseadus I ja II. Kommenteeritud väljaanne. 2012-2014, Tallinn. Üldine taust. Servituute on traditsiooniliselt jagatud reaal- ja personaalservituutideks ehk isiklikeks servituutideks. Nii reaalservituudid kui isiklikud servituudid on piiratud asjaõigused. Kommenteeritud väljaanne Koostajad ja juhtivautorid on riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Mart Parind ja Tartu Ülikooli dotsent, Eestis seni ainsa riigihankeõiguse valdkonnas kaitstud doktoritöö ja selleteemaliste hulgaliste publikatsioonide autor dr. iur. Mari Ann Simovart. III ; kommente ... Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne ... . iur. Mari Ann Simovart. III ; kommenteeritud väljaanne, 8 ja 10 osa, Tallinn, Juura 2009 Lahe, J. Lepingueelsete kohustuste ja eellepingu rikkumisest tulenev tsiviilõiguslik vastutus, Juridica nr 10, 2004 Merusk, K. Avalik-õiguslik juriidiline isik avaliku halduse organisatsioonis. 3 Pärna, P. Asjaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne. Õigusteabe AS Juura, 2004, lk 306 . 5 Juurdepääsuõigus on asjaõigusseaduses reguleeritud ühe paragrahviga (§ 156). Lisaks seadusele on teeservituudi ja juurdepääsuõiguse sisu selgitanud ka kohtupraktika ja jõudnud...