Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis E-raamat


Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis - Andres Tvauri pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2014
KIRJUTAJA: Andres Tvauri
ISBN: 9789949325108
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 3,61

SELGITUS:

Käesolev uurimus käsitleb Eesti ala ühiskonda, majandust, asustust ning kultuuri ajavahemikus umbes 450–1050 pKr. Tegemist oli suurte muutuste ajastuga, mille lõpuks kujunes Eesti talurahvakultuur, millisena tunneme seda kuni 19. sajandini.Rahvasterännu-, eelviikingi- ja viikingiaeg on olnud Eesti metalliaja kõige vähem uuritud perioodid. Selles raamatus on esmakordselt antud täielik ülevaade kõnealuse ajastu uurimise allikatest. Monograafia sisaldab teavet selle aja linnustest, asulakohtadest, kalmetest, põllujäänustest, rauasulatuskohtadest, aaretest jt muististest. Tutvustatakse vaadeldava ajastu leiuainest, täpsustades olulisel määral seniseid esemetüpoloogiaid ja -kronoloogiaid ning terminoloogiat. Allikmaterjal esitatakse süstemaatiliselt teemade kaupa, analüüsitakse mitmekülgselt ning esitatakse tõlgendus Eesti alal toimunud ühiskondlike, majanduslike ja demograafiliste arengute kohta.Selle raamatu algne, ingliskeelne versioon pälvis 2012. aastal Eesti Vabariigi teaduspreemia humanitaarteaduste alal. Käesolev on algteose parandatud ja täiendatud variant.

...ngiaeg:. 1. Keskmine rauaaeg u 450 800a , kerkisid mitmed linnused, aga nende kasutus iga ... Lugusid Eesti muinasajast: Keskmine rauaaeg ... . oli lühike. 2. Viikingiaeg u 800 1050 . 3. Linnuste rajamiseks valiti järsud nõlvad ja sobiva suurusega künkad. 4. Mägilinnused on rajatud üksikutele igast küljest looduslikult kaitstud küngastele. 5. Neemiklinnus mäeseljaku neemikuna lõppevale otsale püstitatud ... „Rooma rauaajal soiku jäänud kontaktid Eesti ja Ida-Rootsi vahel hakkasid alates 6. sajandist avalduma Ida-Rootsi päritolu luksuslike ehete ning rõiva- ja vöödetailide ... Rahvasterännuaeg - Vikipeedia ... . sajandist avalduma Ida-Rootsi päritolu luksuslike ehete ning rõiva- ja vöödetailide näol, mida leidub tollastes Põhja-Eesti rannikuala ja Saaremaa kalmetes." (Andres Tvauri "Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis") Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis: Autor: Andres Tvauri: Keel: eesti: Toimetaja: Margot Laneman: Kirjastus: LÄBI MÜÜDUD! Aasta: 2014 : Lehek?lgi Käesolev uurimus käsitleb Eesti ala ühiskonda, majandust, asustust ning kultuuri ajavahemikus umbes 450-1050 pKr. Tegemist oli suurte muutuste ajastuga, mille lõpuks kujunes Eesti talurahvakultuur, millisena tunneme seda kuni 19. sajandini. Rahvasterännu-, eelviikingi- ja viikingiaeg on olnud Eesti metalliaja kõige vähem uuritud perioodid. Selles raamatus on esmakordselt antud ... Arheoloogia terminibaas eesti - inglise - saksa - rootsi - hollandi - soome - poola - vene - läti 2948 terminit Andres Tvauri. Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis. Tartu 2012. Toimetanud Margot Laneman Täismahus käsitlust sa... 1 Andres Tvauri, Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu 2014. 2 Mauri Kiudsoo, Viikingiaja aarded Eestist. Idateest, rauast ja hõbedast. AS Äripäev, Eesti Meremuuseum, Tallinn 2016. 3 Nils Blomkvist, The Discovery of the Baltic. Rahvasterännuaeg on ajalooperiood Euroopas, mis oli mõjutatud Suurest rahvasterändamisest.Eesti ajaloo periodiseerimise traditsiooni järgi on tegemist keskmise rauaaja osaga, mida tavaliselt paigutatakse aastatesse 450-600. Andres Tvauri dateerib perioodi lõpuajaks 550. aasta. Rahvasterännuajale eelnes Rooma rauaaeg ja järgnes eelviikingiaeg. ... Nooleotsad, kirved ja sirbid, aga samuti muud esemed lubavad teha järeldusi kogu ammuse eluolu kohta. Ja sellest saab kirjutada. Arheoloogi niisuguse töö hea näide on Andres Tvauri mahukas raamat «Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis», mis ilmus tänavu suve hakul. Piret Lotmani monograafia «Heinrich Stahli elu ja looming» (Eesti Rahvusraamatukogu toimetised, 14. A, Raamat ja aeg, 3). Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2014) tunnistati parimaks eelmisel aasta ilmunud ajalooteoseks ja pärjati täna Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis toimunud pidulikul koosviibimisel ajalookirjanduse aastapreemiaga. esemekogum, mis on maa sisse kaevatud (s.h ka kalmetesse) või veekogusse uputatud, nt majanduslik peitvara ja rituaalne peitvara, vt ka kategooria Aarded ↑ Tvauri, Andres. 2012. Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis, 167. Kättesaadav märts 2014 seisuga. Sünonüümid:-- In English: Hoard Andres Tvauri, Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis. Toimetaja Margot Laneman. Kujundaja Kristel Loog. Tartu Ülikooli Kirjastus. 352 lk. Andres Tvauri 2012. aastal humanitaarteaduste alal Eesti Vabariigi teaduspreemia saanud ja nüüd eestikeelse täiendatud trükina avaldatud raamatus rahvasterännuajast, eelviikingiajast ja viikingiajast Eestis heidetakse esimest korda ... Ta uurib peamiselt Eesti keskmise ja noorema rauaaja asustust ning Vene ala mõjusid sellele. Looming Raamatud, sh monograafiad. Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis. Toimetaja, Margot Laneman. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012. ISBN 978-9949-32-510-8 (Digitaalversioon Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis) KESKMINE RAUAAEG JA VIIKINGIAEG. kokkuvõtte. . . Linnuste rajamine. Esimesed linnused keskmise rauaaja algul hakati ehitama 8.saj paiku. Linnused rajati. järskude nölvade ja sobiva suurusega küngastele. Esmakordselt tehti vallid Iiivast ning. valli harjale püstitati palkidest kaitseseinad ja vallist väljapoole kaevati kraav. Tehti ka. mägilinnuseid, mis olid igast küljest looduslikult ... BERSERKRID JA ÚLFHÉÐNARID "Odin oskas teha nii, et tema vastased muutusid lahingus pimedaks või juhmiks või hirmunuks ja nende relvad ei teinud rohkem häda kui vitsad, aga tema enda mehed ei hoolinud turvisest, vaid olid ...