Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias E-raamat


Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias - Kristina Nugin pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA: Kristina Nugin
ISBN: 9789949492763
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 7,44

SELGITUS:

Raamat „Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias“ on suunatud koolieelse lasteasutuse pedagoogidele, alushariduse üliõpilastele ja lastevanematele, kes soovivad saada ülevaadet lapse arengust ja seda toetavast õppeprotsessist lasteaias. Raamatu autoriteks on õppejõud ja praktikud, kellel on nii lastega töötamise kui ka ülikoolis õpetamise kogemus.Raamat sisaldab lapse arengu ja seda toetava õpikeskkonna teoreetilist konteksti, aga ka mitmeid praktilisi näiteid ja soovitusi erinevate didaktiliste meetodite läbiviimiseks õppe- ja kasvatustegevuses.Raamatus leiavad käsitlemist laste terviseedendus, väärtuskasvatus, avatud õpikeskkonnad, digivahendid ja kaasajal üha aktuaalsemaks muutuv mitmekultuurilise alushariduse temaatika. Samuti on esitatud ülevaatedõppe- ja kasvatusprotsessi etappidest, valdkondlike didaktikate põhimõtetest, mängu tähendusest koolieelses eas ning lasteaiaõpetaja professionaalsetest oskustest.

... 1. septembrist -31. augustini. ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID JA PÕHIMÕTTED Visioon: 1 ... Õppe- ja kasvatustegevus - Triinu ja Taavi lasteaed ... . Toetada laste vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaa… Raamat «Õppe- ja kasvatustegevus lasteaias» on suunatud koolieelse lasteasutuse pedagoogidele, alushariduse üliõpilastele ja lastevanematele, kes soovivad saada ülevaadet lapse arengust ja seda toetavast õppeprotsessist lasteaias. Raamatu autoriteks on õppejõud ja praktikud, kellel on nii lastega töötamise kui ka ülikoo ... PDF Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ... . Raamatu autoriteks on õppejõud ja praktikud, kellel on nii lastega töötamise kui ka ülikoolis ... 3. Õppe- ja kasvatustegevuse eesmÄrgid, pÕhimÕtted ja sisu Õppekasvatusprotsessi üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteaia koostöös. Õppe- ja kasvatusprotsessi üldeesmärgist lähtuvalt toetab lasteaed lapse kognitiivset, füüsilist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel: Lasteaia keskkonnatingimuste ja õppe-kasvatustegevuse mõju laste kehalisele arengule kooliks ettevalmistavas rühmas Uuringu aruanne. Tervise Arengu Instituut ... kas trenn toimub lasteaias või käiakse mujal), ilmnesid olulised erinevused tasakaalu, kerelihaste jõu, jalgade jõu ning jooksu kiiruse ja osavuse testide tulemustes. ... Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus. Lasteaed on avatud aastaringselt, välja arvatud suveperioodil neli nädalat (kollektiivpuhkus). Õppe- ja kasvatustegevus on korraldatud õppeaastati. Õppeaasta algab 1.septembril ning kestab 31.augustini. Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisel toimub tegevuste kavandamine 01. septembrist kuni 31. maini. ÕPPE-JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS LASTEAIAS Lasteaia Naeratus arengukava Lasteaia Naeratus õppekava Lasteasutuse õppekava lähtub Vabariigi Valitsuse 29.maist 2008 määrusest nr 87, "Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava", kehtestatud nõuetest. 2. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ning läbiviimisel arvestatakse laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms. Pedagoogid on lapse arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad. 3. Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Lasteaia väärtused toetavad kodu ja lasteaia koostööd lapsest lähtuvas õppe- ja kasvatustegevuses Põhimõtted: Projekt- ja õuesõppe järjepidev kasutamine; Lasteaia väärtuste nähtavaks tegemine; Lastevanemate kaasamine õppe- ja kasvatustegevustesse Moto: Ma kuulen ja ma unustan. Ma näen ja ma jätan meelde. Ma teen ja ma mõistan. Väärtuskasvatus lasteaias läbi õppekava erinevate õppe- ja kasvatustegevuste Kirje Anu Tammik, magistrikraad, 2016, (juh) Marika Veisson, Väärtuskasvatus lasteaias läbi õppekava erinevate õppe- ja kasvatustegevuste, Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut. Õppe- ja kasvatustegevus . Tammiste Lasteaiale on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt 20.01.2011 välja antud õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks Koolitusluba nr 6113 HTM. Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutused käitumises, teadmistes, hoiakutes ning nendevahelistes seostes. ... ÕPPE - JA KASVATUSTEGEVUS LASTEAIAS Siimusti lasteaia õppe- ja kasvatustöö aluseks on ÕPPEKAVA. Siimusti lasteaias läbiviidava õppe- kasvatusprotsessi seovad tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika (nädalateemad), üldõpetus ning lõimimine. Õppe-ja kasvatustöö toimub lasteaias ÕPPEKAVA alusel. Õppe- ja kasvatustegevus toimub lasteaias õppeaastati. Õppeaasta kestab 1. septembrist kuni 31. augustini. Süvendatud õppetöö planeeritud nädalaplaanidega algab 1.septembrist ja kestab mai kolmanda nädalani. 2018/2019 õppeaasta üldteema ..... Lasteaia 2018/2019 õppeaasta üldeesmärgid on:...