Korrakaitseseadus. Kommenteeritud väljaanne E-raamat


Korrakaitseseadus. Kommenteeritud väljaanne - Mait Laaring pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA: Mait Laaring
ISBN: 9789985672808
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 7,55

SELGITUS:

Esmakordselt on kaante vahele saanud korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaanne. See on teavik, mis täidab tühimiku Eesti õigusmaastikul – tõlgendab ja selgitab 2014. aastal jõustunud seaduse sisu. Viidatud on teadusuuringutele, kohtulahenditele, õiguskantsleri soovitustele, õigusalasele eesti- ja välismaisele teaduskirjandusele ning paragrahvide sisu paremaks mõistmiseks on toodud elulisi näiteid (piirnevad 2017. aasta algusega). Teavik on mõeldud abivahendiks riikliku järelevalve pädevusega korrakaitseorgani ametnikele (näit. KOV-i, Keskkonnainspektsiooni, Maksu- ja Tolliameti, PPA jpt) ning kõrgkoolide tudengitele ja õppejõududele.Teose autorid on spetsialistid, kel on kogemus korrakaitseseaduse looja, tõlgendaja, rakendaja või õpetajana.• Mait Laaring – Eesti Vabariigi Riigikohtu Põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik, Tartu Ülikooli haldusõiguse lektor• Siiri Pars – kauaaegne Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik, Sisekaitseakadeemia külalislektor, kogenud täienduskoolituste läbiviija• Helen Kranich – Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna õiguskantsleri vanemnõunik, kogenud täienduskoolituste läbiviija• Ele Nuka – Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik, Sisekaitseakadeemia külalislektor• Jaak Kiviste – Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse ja taktika õppetooli juhataja-lektor, turvataktika ekspert• Monika Mikiver – Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna õiguskantsleri vanemnõunik, kogenud täienduskoolituste läbiviija.• Triin Roosve – Sisekaitseakadeemia õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse riigiõiguse ja haldusõiguse lektor, kogenud täienduskoolituste läbiviija• Ülle Vanaisak – Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži karistus- ja menetlusõiguse õppetooli politsei sekkumisõiguse lektor, õppekavade looja ja rakendaja, kogenud täienduskoolituste läbiviija

...uka Jaak Kiviste Monika Mikiver Triin Roosve Ülle Vanaisak ... Korrakaitseseadus. Kommenteeritud väljaanne - читать ... ... . Lisa korvi (15.67 €) E-raamatu eelvaade. Tweet. Kirjeldus. Esmakordselt on valminud korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaanne. See on teavik, mis täidab tühimiku Eesti õigusmaastikul ... Koolituse tulemusel omab õppija ettevalmistust korrakaitseametniku 6. taseme kutseeksami sooritamiseks. Välislingid. Korrakaitseseadus: kommenteeritud väljaanne. Ernits, M. Preventiivhaldus kui tulevikumudel. Riigikogu ... ETIS - Korrakaitseseadus. Kommenteeritud väljaanne. ... . Ernits, M. Preventiivhaldus kui tulevikumudel. Riigikogu Toimetised, 2008, nr 17, lk 156-165 Kommenteeritud väljaanne Koostajad ja juhtivautorid on riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Mart Parind ja Tartu Ülikooli dotsent, Eestis seni ainsa riigihankeõiguse valdkonnas kaitstud doktoritöö ja selleteemaliste hulgaliste publikatsioonide autor dr. iur. Mari Ann Simovart. ja piirivalve seaduses). Korrakaitseseadus lähtub riikliku järelevalve ja süüteomenetluste selgest eristamisest: korrakaitseorgani ülesanded ja tegevus süüteomenetluses on sätestatud kriminaalmenetluse seadustikusja väärteomenetluse 9seadustikus. 1 Eesti Vabariigi põhiseadus: kommenteeritud väljaanne. 2012. Ülle Vanaisak on Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse õppetooli lektor. Ülle on Korrakaitseseaduse kommenteeritud väljaande ja Politsei käsiraamatu autor ja toimetaja ning töötanud õigusainete õppejõuna alates 2005. Teie 20.04.2020 nr Meie 29.04.2020 nr 14-5/200676/2002492 Lugupeetud avaldaja Küsisite õiguskantsleri hinnangut, kas eriolukorra ajal kehtestatud avaliku kogunemise keeld on Korrakaitseseadus: kommenteeritud väljaanne Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2017 Asukoht: SKA raamatukogu. Korrakaitsesea­ duse kom­ menteeritud väljaanne on politseitööta­ jaile hindamatu ... Eesti Vabariigi 1992. a põhiseaduse esimene kommenteeritud väljaanne ilmus endise õigus-kantsleri ja Tartu Ülikooli professori Eerik-Juhan Truuvälja eestvedamisel 2002. a põhiseaduse kümnendaks aastapäevaks. Autorkonda kutsuti enamik väljapaistvamaid Eest i riigiõigusteadlasi. Asjaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne, 776 lk. Koostajad: P.Varul, I.Kull, V.Kõve, M.Käerdi, T.Puri. Autorid: V.Kõve, M.Käerdi, K.Paal, T.Puri, U.Volens...