Süsteemse käsitluse alused E-raamat


Süsteemse käsitluse alused - Peeter Lorents pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2001
KIRJUTAJA: Peeter Lorents
ISBN: 4741231132929
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 8,34

SELGITUS:

"Süsteemse käsitluse alused" sisaldab:¤ Sellise mõtlemistehnoloogia aluseid, mis võimaldavad käsitleda meid ümbritsevas maailmas ja meis endis leiduvat/toimuvat süsteemidena ja süsteemidesse kuuluvana.¤ Põhitõdesid, mida tasub silmas pidada süsteeme uurides, uusi süsteeme luues, tegevusi kavandades, süsteeme juhtides ning ohtude eest hoides.¤ Seda olulist, mida tuleb osata tähele panna ja kasutada siis, kui süsteemi koosseisu kuuluvad inimolendid - ja just sellisena, nagu nad tegelikult maailma loodud on.

...astal 1974 kaugõppe teel Tallinna Pedagoogilise Instituudi (töötades aastatel 1972 ... Eesti rahvusbibliograafia ... ... 5th Estonian Summer School in Computer and Systems Science (ESSCaSS'06) : handouts = V Eesti arvuti- ja süsteemiteaduse suvekool (EASTS'06) : Pedase, August 6-10, 2006 / Institute of Computer Science, Tartu Ülikool. - Tartu : Tartu Ülikool, 2006. - [126] lk. eraldi pag. : ill. ; 30 cm. Eesti Teadusinfosüsteem koondab informatsiooni teadus- ja arendusasutuste, teadlaste, teadusprojektide ning erinevate teadustegevuste tulemuste kohta. Süsteemse käsitluse alused Eesti Riigikaitse Akadeemia 1998 Loe lähemalt... Harri ... Süsteemse käsitluse alused - Apollo ... . Süsteemse käsitluse alused Eesti Riigikaitse Akadeemia 1998 Loe lähemalt... Harri Jõgi Eesti Vabariigi ja teised eesti soost kindralid Eesti Riigikaitse Akadeemia 1996 Loe lähemalt... Lembit Ebre Mängureeglid tollipiiril Eesti ... TalTechi koolituste eelised: Tallinna Tehnikaülikoolis on erialane kompetents ja professionaalsed õppejõud - tagamaks koolituse kõrget taset, viivad kursuseid läbi oma ala spetsialistid nii TTÜst kui ka mujalt Tallinna Tehnikaülikooli koolitused on tulemusele orienteeritud praktilised täienduskoolitused - õppimise käigus rakendatakse koheselt uusi omandatud teadmisi osutamise alused 8 Maire Aruots Raul Jalast Eesmärk Õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja hoiakud erakorralise meditsiiniabi osutamiseks ... 3. õpiväljund:Õpilane teab patsiendi läbivaatuse ja süsteemse käsitluse põhimõtteid, vahendeid ning dokumenteerimise aluseid. Hindamiskriteeriumid: mitteeristav hindamine ... Eesti keeles võib süsteemse käsitlusega tutvuda Peeter Lo­rent­si ja Uno Mereste ori­gi­naal­sete raamatute abil. Soovitan ka Zwassi veebist kättesaadavat eriti in­fo­süsteemidele suu­na­tud esitust. Peeter Lorents, Süsteemse käsitluse alused. EBS Print 2001. Essee orienteeruvaks pikkuseks on 3-4 lehekülge. Essee sisulisel koostamisel tuleb tugineda reaalsetele probleemidele Eesti organisatsioonides (ettevõtetes, asutustes), esitades nende süsteemse käsitluse. Tugineda võib ka konkreetsele organisatsioonile ning seostada see vaadeldava organisatsiooni vajaduste ja probleemistikuga. süsteemse käsitluse põhimõtteid ning dokumenteerimise aluseid. 1. Kirjeldab vastavalt ülesandele patsiendi läbivaatuse järjekorda ja selleks kasutatavaid meetodeid (palpatsioon, auskultatsioon, perkussioon). 2. Nimetab vastavalt ülesandele läbivaatuse käigus kogutavaid andmeid ja dokumenteerib need vastavalt juhendile. Teemad, alateemad ARENGUKAVA ALUSED (PÕHJA-EESTI ... Süsteemse mõtlemisega võetakse probleem koos komponentidega ... Enne arengukava struktuuri konkreetse käsitluse juurde minekut juhib autor tähelepanu Bob de Wit (2004: 7) raamatus „ Strategy" toodud joonisele ( vt. joonis 1.4). ... piirangutele andmeanalüüsi ja hariduslike erivajaduste süsteemse käsitluse seisukohalt. Haridusliku erivajaduse olemasolu märgiti 2006. aastal 25189 õpilasel, mis moodustab 15% kogu päevase õppe üldhariduskoolide õpilaste arvust1. Koos juhtumitega, mil üks õpilane väljundiga. Vajadus on süsteemse käsitluse ning maakonniti ühtse lähenemisviisi järele, mis võtab aluseks üldised ruumilised huvid ning toob motiveeritult esile asustuse suunamise ülesande lahenduse praktilise väljundi maakonnaplaneeringus. Käesoleva uuringueesmärk on luua praktilised ja toimivad suunised Eesti Infotehnoloogia Kolledžis õpetab Peeter Lorents õppeaineid: "Loogika ja algoritmiteooria"; "Süsteemse käsitluse alused"; "Algebra ja graafiteooria". Peeter Lorentsi CV ja erialased publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis . Jälitustoimingutega andmete kogumise ja kogutud andmete säilitamise üldised alused 17 2. JÄLITUSTOIMINGUTEGA KOGUTUD ANDMETE TÖÖTLEMINE ... Tulenevalt probleemist seab autor töö eesmärgiks süsteemse käsitluse käigus välja selgitada ... Teoreetilisele käsitluse ilmestamiseks lisab autor uurimusse praktilisi näiteid. Lisaks Eesti Infotehnoloogia Kolledžis õpetab Peeter Lorents õppeaineid: Loogika j...