Minu eesti keel 6.klass. Töövihik koos sõnastikuga vene koolile E-raamat


Minu eesti keel 6.klass. Töövihik koos sõnastikuga vene koolile - Inga Mangus pdf epub

PRICE: FREE

TEAVE

KEEL: EESTI
AJALUGU: 2017
KIRJUTAJA: Inga Mangus
ISBN: 9789949994625
VORM: PDF EPUB MOBI TXT
Faili suurus: 5,97

SELGITUS:

TöövihikTöövihiku erinevat tüüpi harjutused toetavad õpiku materjali. Töövihikus korratakse aktiivselt 1.-5. Klassis läbitud materjali ning samas kinnistatakse 6. Klassis õpitavat sõnavara ja grammatikat.SõnastikIga töövihikuga on eraldi kaasas eesti-vene ja vene-eesti sõnastik, mis jääb õpilastele. Selles sõnastikus on antud kõik 1. – 6. klassi sõnad kolmes peavormis.

...stada üheköitelist, nn lauasõnaraamatu mõõtu teost ... Eesti keele tööraamat 6. klassile I osa | MAURUS ... .Selline sõnaraamat kujutab endast tavaliselt järgmist leksikograafilist korrust võimsal vundamendil, milleks sageli on pika aja jooksul paljudes köidetes ilmunud akadeemiline ... Viimasel pildil näitab IT-juht, milliste töövahenditega alustavad robotite kokkupanemist robootikaringi õpilased. Veel on vabu kohti, sest tehakse eraldi 1.klassi ja 2.klassi ring. Eesti keel ja kultuur. Eesti keel ja kult ... Minu eesti keel - 6. klass - Kirjatark ... .klassi ring. Eesti keel ja kultuur. Eesti keel ja kultuur Meie, eestlased peaksime olema väga uhked ja õnnelikud, sest kuigi eesti riik on väike nii territooriumi kui rahvaarvu suhtes, on meil ikkagi oma keel ja kultuur. Eesti keel on väga eriline, sest seda ei räägi paljud. Igapäevaelus kasutab seda keelt, vaid natuke üle miljoni inimese. Eesti keel, materjalid, 6 kl. (SmartBoard kasutamine), autor Jekatreina Kosik, LPK Pane õigesse järjekorda, tegevused (sorteerimine), autor Natalja Salmus, Mahtra Gümnaasium Eesti keele lugemik-tööraamat 2. klassile. 3. osa (Kolmas trükk) Lugemik-tööraamat vastab põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppele. Konsultant Karl Karlep Retsenseerinud Kaie Henk, Merit Hallap Keeleliselt toimetanud Merle Sulg ja Tiina Helekivi Kujundanud ja küljendanud Eve Kurm Tehniliselt toimetanud Andero Kurm Kaheosaline töövihik kuulub L. Piitsa, T. Varuli 2013. a õpiku juurde. Töövihik pakub metoodiliselt mitmekülgseid harjutusi õpitu mõistmiseks, kinnistamiseks, õigekirja kordamiseks, tekstitööoskuste arendamiseks. Harjutusvara koostamisel on arvestatud ka 6. klassi tasemetöö nõuetega. Eesti keel kui teine keel kuulub A-ja B-võõrkeelte kõrval ainevaldkonda Võõrkeeled. Seda õpetatakse eesti keelest erineva õppekeelega koolis. Muukeelsete õpilaste jaoks on eesti keel teise keelena võõrkeele rollis, vaatamata sellele, et Eestis toetab selle õppimist ja õpetamist üldjuhul loomulik keelekeskkond. Eesti keel 6. klass Õppeprotsessi kirjeldus Sissejuhatus 6. klassi eesti keele õppeprotsessi kirjeldus järgib eesti keele ainekava ja koosneb järgmistest osadest: õppevaldkonnad "Suuline ja kirjalik suhtlus", "Teksti vastuvõtt", "Tekstiloome", "Õigekeelsus ja keelehoole". Eesti keel VI klass, 105 tundi Õpitulemused Õppesisu ja praktilised tööd Õpilane 1) valib juhendamise toel suhtluskanali; 2) peab sobivalt telefoni- ja mobiilivestlusi, kirja- ja meilivahetust; 3) võtab loetut ja kuuldut lühidalt kokku nii suulises kui ka kirjalikus vormis; 4) leiab koos partneri või rühmaga vastuseid lihtsamatele Eesti keel 1. klass Suuline keelekasutus. Kuulamine Koostöö Helide, häälte ja häälikute eristamine (asukoht ja järjekord sõnas), hääliku pikkuse eristamine, põhirõhk täishääliku pikkusel. muusika: muusikalised väljendusvahendid loodus- ja inimeseõpetus: inimese meeled ja avastamine Minu klassid: Algus 1.klass 2.klass 3.klass 4.klass Muud Registry Tähestiku puzzle JigsawPlanet. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started ......